Contactformulier WBP6

Tot en met 9 december 2021 heeft het ontwerp waterbeheerprogramma ter inzage gelegen. Inmiddels is deze inzageperiode afgelopen en zijn we druk bezig met de verwerking van alle reacties.

Alle zienswijzen worden door het bestuur van Rijnland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens stellen we het definitieve waterbeheerprogramma vast. Hierna ontvangen de indieners van de zienswijze een brief of mail over hun reactie. Naar verwachting zal het definitieve waterbeheerprogramma in april op deze site beschikbaar komen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. We helpen je graag verder.

Contactformulier wbp6