Internationale samenewerking

Internationale samenwerking

Water verbindt de wereld en goed waterbeheer is een voorwaarde voor ontwikkeling. In een sterk globaliserende samenleving past een brede, internationale blik van het waterschap. Het hoogheemraadschap van Rijnland kijkt daarom verder dan zijn werkgebied door samen met andere partijen wereldwijd actief te zijn voor droge voeten en schoon water. Door internationaal samen te werken kunnen we kennis, kunde en ervaring met buitenlandse waterpartners uitwisselen.

Programma Blue Deal

Rijnland stimuleert de inzet van zijn medewerkers bij internationale projecten. Zij werken daarvoor korte tijd in het buitenland, in missies van één tot enkele weken. Rijnland is hier overigens niet uniek in want sinds de start van het programma Blue Deal zijn alle Nederlandse waterschappen internationaal actief.

Projecten

In 2018 hebben D&H besloten deel te nemen aan het programma Blue Deal. Samengevat is de Blue Deal een afspraak tussen de waterschappen en de ministeries BuZa en I&W over verdubbeling van de internationale projectinzet. De projecten hebben als impact dat in 2030 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden  beter zijn beschermd tegen overstromingen en meer toegang hebben tot water van een betere kwaliteit.

Rijnland werkt op dit moment in totaal mee aan vier Blue Deal projecten; twee projecten in Roemenië en twee in Zuid-Afrika.

Dutch Water Authorities

Rijnland werkt net als de partnerwaterschappen in de internationale projecten onder de naam Dutch Water Authorities (DWA). Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Water Authorities van Unie van Waterschappen (vereniging van de Nederlandse waterschappen). Samen zoeken wij naar samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Elk vanuit haar eigen belang en samen sterk door elkaars kracht.

Samenwerking met het NWP

Sinds begin 2013 werkt Rijnland samen met het Netherlands Water Partnership (NWP) voor een betere samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van water.

Ontvangst delegaties

Buitenlandse partijen doen steeds vaker een beroep op Nederlandse kennis van waterbeheer. Het gaat dan niet alleen om internationale projecten maar ook om de ontvangst van buitenlandse delegaties, die willen zien hoe wij ons waterbeheer organiseren.

Meer weten over het werk van Rijnland op internationaal gebied?

Stuur dan een bericht naar info@rijnland.net o.v.v. Rijnland Internationaal of bel naar ons Klant Contact Team  op 071-306 3535.