klimaatatlas

Klimaatatlas Rijnland

Het klimaat in Nederland verandert. De vraag is hoe we hiermee omgaan. Hoe maken we ons klaar voor de toekomst? De Klimaatatlas die het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelde, biedt uitkomst. Deze atlas helpt ons, en de gemeenten in ons beheergebied, om onze klimaatopgaven in kaart te brengen. Hier

Waarom een Klimaatatlas?

Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. De kans op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress neemt toe. De Klimaatatlas is een verzameling van plattegronden, die precies laten zien welke gevolgen van klimaatverandering er spelen in ons gebied, en waar dan precies.

Basis voor effectieve samenwerking

Geen enkel waterschap en geen enkele gemeente kan de klimaatopgave alleen aan. Om een toekomstbestendig gebied te realiseren, moeten we met elkaar samenwerken. Het binnen de overheid bekende model ‘Weten, willen, werken’, is hierbij goed bruikbaar. De Klimaatatlas draagt in grote mate bij aan ‘weten’. Alleen als we weten welke gevolgen de klimaatverandering hier heeft, kunnen we ons gebied daadwerkelijk klimaatbestendiger inrichten.

Bewust leven met water

Meer informatie over de gevolgen van klimaatverandering en hoe we samen met onze omgeving het gebied toekomstbestendig kunnen maken is te vinden op de site www.bewustlevenmetwater.nl.

Bekijk de klimaatatlas