Kentallen

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2013

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2019

Algemeen

aantal
Oppervlakte van het gebied van Rijnland  1.088 km²
Aantal inwoners

± 1.300.000

Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Rijnland 29
Aantal belastbare huishoudens 543.000
   
Begroting 2019

232 € mln

Belastingopbrengsten

193 € mln

   
Oppervlak waterkwantiteitsbeheer

108.896  hectare

Hoofdwatergangen 2.269 km
Watergangen in beheer

ca 12.757 km

Aantal stuwen

2.614

Aantal inlaten

1.522
Aantal polders 204
Aantal peilgebieden 785
Aantal boezemgemalen 4
Aantal polder- en vakgemalen 738
Lengte primaire waterkering 48 km
Lengte regionale waterkering

1.220 km

   
Oppervlak boezemwater

5.129  hectare

Oppervlak polderwater

7.360  hectare

Oppervlaktewater totaal

12.489  hectare

   
Zuiveringstechnische werken

103

Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties

19

Aantal rioolpersgemalen

84

(Pers)rioolleidingen

260km