Kentallen

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2013

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2021

Algemeen

aantal
Oppervlakte van het gebied van Rijnland  1.089 km²
Aantal inwoners

± 1.286.000

Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Rijnland 30
Aantal belastbare huishoudens 554.000
   
Begroting 2021

243 € mln

Belastingopbrengsten

215 € mln

   
Oppervlak waterkwantiteitsbeheer

108.896  hectare

Hoofdwatergangen 2.294 km
Watergangen in beheer

ca 12.899 km

Aantal stuwen

2.534

Aantal inlaten

1.566
Aantal polders 206
Aantal peilgebieden 808
Aantal boezemgemalen 4
Aantal polder- en vakgemalen 732
Lengte primaire waterkering 48 km
Lengte regionale waterkering

1.222 km

   
Oppervlak boezemwater

3.940 hectare

Oppervlak polderwater

8.056 hectare

Oppervlaktewater totaal

11.996  hectare

   
Zuiveringstechnische werken

105

Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties

19

Aantal rioolpersgemalen

86

(Pers)rioolleidingen

303 km