Kentallen

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2013

Feiten en cijfers over de Rijnlandse organisatie over 2015

Algemeen

aantal
Oppervlakte van het gebied van Rijnland  1.070 km²
Aantal inwoners

± 1.300.000

Aantal gemeenten (gedeeltelijk) binnen Rijnland 31
Aantal huishoudens 528.5000
   
Begroting 2017

212 € mln

Belastingopbrengsten

189 € mln

   
Oppervlak waterkwantiteitsbeheer

107.950 hectare

Hoofdwatergangen 2.108 km
Watergangen in beheer

ca 10.905 km

Aantal stuwen

2.505

Aantal inlaten

1.598
Aantal polders 204
Aantal peilgebieden 747
Aantal boezemgemalen 4
Aantal polder- en vakgemalen 809
Lengte primaire waterkering 80 km
Lengte regionale waterkering

1.208 km

   
Oppervlak boezemwater

5.216 hectare

Oppervlak polderwater

7.177 hectare

Oppervlaktewater totaal

12.394 hectare

   
Zuiveringstechnische werken

99

Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties

25

Aantal rioolpersgemalen

74

(Pers)rioolleidingen

226 km