Pers

Elke dag nieuws, want water is overal en iedereen heeft ermee te maken. Rijnland zet 'water' graag in de spotlights

Het werk van Rijnland heeft betekenis voor de hele omgeving. Voor inwoners en bedrijven, voor onze samenwerkingspartners, voor veiligheid, gezondheid en het klimaat. Goede berichtgeving over onze activiteiten, plannen, ambities en resultaten vergroot ons bereik en het maatschappelijk draagvlak. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in mediacontacten. We nodigen je graag uit contact op te nemen met een van onze woordvoerders.

Woordvoerders

Blijf op de hoogte

Rijnland investeert 464 miljoen in een klimaatrobuuste regio

Rijnland investeert flink in een aantal grote projecten in de periode 2022–2025. In totaal 464 miljoen euro. We investeren onder andere in de Piekberging Haarlemmermeer, zodat we hevige buien beter kunnen opvangen. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.

De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als waterparel

De Elfenbaan bij Hazerswoude is geselecteerd als een van de tien waterparels in Nederland. Dat blijkt uit het landelijk burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ naar de waterkwaliteit van kleine wateren in Nederland. Een waterparel heeft een goede waterkwaliteit én verschillende flora en fauna.

Kilometers Bloemrijke Oevers in Zoeterwoude

In de Gelderwoudse/Oostbroekpolder in Zoeterwoude is de eerste ‘spade’ de grond in gegaan voor het project Kilometers Bloemrijke Oevers. Doel van het project is de biodiversiteit van flora en fauna in de regio te verhogen.

Renovatie slibvergistingstoren AWZI Haarlem Waarderpolder

Het komende jaar wordt één van de drie slibvergistingstorens van de afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder gerenoveerd. In deze torens wordt slib, het restproduct wat overblijft na het zuiveren van water, vergist tot biogas. Dit biogas wordt weer ingezet voor elektriciteit en warmte. Bouwpartner ADS Groep heeft de gunning gekregen voor deze renovatie opdracht. De werkzaamheden starten vanaf januari 2022.