Persvoorlichting

Deze pagina is voor journalisten. Heb je vragen over speciale issues met betrekking tot het werk Rijnland, neem contact op met één van onze woordvoerders.

De woordvoerders van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn thuis in de organisatie, werken voor een portefeuille en kunnen een journalist daardoor snel van een antwoord op een vraag voorzien. Ook bemiddelen en coördineren zij bij interviews. De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Ben je niet van de media? Neem dan contact op via het klantcontactteam van Rijnland via 071-306 3535.

Woordvoerders

Pers toolkit

Download het logo van Rijnland hier. Liever een andere bestandsvorm? Neem contact op met content@rijnland.net.

Water wijst de weg

Nu is het moment om de juiste beslissingen te nemen. Voor onze toekomstige generaties. Niet morgen, maar vandaag.

Waterbeheerprogramma 6

In ons nieuwe waterbeheerprogramma vertellen we hoe goed waterbeheer de hoofdrol speelt. Overal en voor iedereen.

Blijf op de hoogte

Persbericht: Partijen hoogheemraadschap van Rijnland bereiken akkoord

De nieuwe dagelijks bestuurders (hoogheemraden) van Rijnland zijn op 31 mei 2023 tijdens een extra vergadering van het algemeen bestuur (VV) geïnstalleerd. Zes partijen (BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21) slaan de handen ineen om te werken aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarin we nu en in de toekomst veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.

Persbericht: Natuurvriendelijke oevers voor betere waterkwaliteit in polder Bloemendaal

Samen met Staatsbosbeheer gaat Rijnland 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen in polder Bloemendaal in Waddinxveen. Dit zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit én de biodiversiteit in de polder. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zorgt ervoor dat het een geschikt leefgebied wordt voor kleine diertjes en vissen.

Start werkzaamheden Alphen aan den Rijn

In mei start het hoogheemraadschap van Rijnland met het meten van de diepte van verschillende sloten en grachten in Alphen aan den Rijn. Het duurt ongeveer vier weken en is ter voorbereiding op mogelijke baggerwerkzaamheden.

Opening Gemaalpark Leeghwater

Vandaag, donderdag 11 mei, was de feestelijke opening van het Gemaalpark Leeghwater in Buitenkaag. Het park is het afgelopen jaar aangelegd als onderdeel van de visie Ringdijk en Ringvaart en werd officieel geopend door Wethouder Jurgen Nobel en hoogheemraad Marco Kastelein. Gemeente Haarlemmermeer heeft samen met het hoogheemraadschap van Rijnland aan het park gewerkt.

Meten is weten

Dit jaar kun je weer meedoen aan het burgeronderzoek 'Vang de Watermonsters' van Natuur en Milieu.

Persbericht: Rijnland zet in op samenwerken met meerwaarde

Nieuwe uitdagingen als toenemende droogte en wateroverlast, maar ook arbeidskrapte en schaarste van kennis en materialen zijn van enorme invloed op het werk van Rijnland. Bij deze uitdagingen heeft Rijnland de markt hard nodig. Maar hoe zorg je voor een samenwerking met meerwaarde, een win-win situatie voor Rijnland én de markt? Daarover ging Rijnland op woensdag 12 april het gesprek aan met marktpartijen tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Leidse hoofdkantoor.