Persvoorlichting

Deze pagina is voor journalisten. Heb je vragen over speciale issues met betrekking tot het werk Rijnland, neem contact op met één van onze woordvoerders.

De woordvoerders van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn thuis in de organisatie, werken voor een portefeuille en kunnen een journalist daardoor snel van een antwoord op een vraag voorzien. Ook bemiddelen en coördineren zij bij interviews. De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Ben je niet van de media? Neem dan contact op via het klantcontactteam van Rijnland via 071-306 3535.

Woordvoerders

Pers toolkit

Download het logo van Rijnland hier. Liever een andere bestandsvorm? Neem contact op met content@rijnland.net.

Water wijst de weg

Nu is het moment om de juiste beslissingen te nemen. Voor onze toekomstige generaties. Niet morgen, maar vandaag.

Waterbeheerprogramma 6

In ons nieuwe waterbeheerprogramma vertellen we hoe goed waterbeheer de hoofdrol speelt. Overal en voor iedereen.

Blijf op de hoogte

Persbericht: Rijnland schuift rekening niet door naar de toekomst

De uitdagingen waar Rijnland voor staat worden steeds groter. Droge voeten en voldoende schoon water zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Niets doen is geen optie. Dan betalen toekomstige generaties de rekening. Rijnland moet daarom nu investeren. Ook heeft het waterschap te maken met rente- en prijsstijgingen. De rekening valt daardoor in 2024 hoger uit.

Veiligheidsronde op afvalwaterzuivering Zwanenburg

Gevaar zit in een klein hoekje, dus het is belangrijk dat iedereen die op de bouwplaats komt weet waar hij of zij op moet letten. Daarom organiseert Rijnland veiligheidsrondes op plaatsen waar wordt gewerkt. Ilse Verdegaal (technisch manager) en Roel Bruines (contractmanager) lopen met plantmanager Wilfred van Duyvenbode een veiligheidsronde op afvalwaterzuivering Zwanenburg. Hier is een grote uitbreiding en renovatie aan de gang.

Nieuwe vergunningaanvraag? Deze wordt per 1 januari 2024 getoetst aan de waterschapsverordening

Particulieren en bedrijven die dit jaar nog een vergunning aanvragen bij Rijnland, kunnen al te maken krijgen met de nieuwe waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt per 1 januari 2024 de keur. In de waterschapsverordening staat wat je wel en niet mag doen als inwoner of bedrijf in Rijnlands gebied. Als je een vergunning aanvraagt, toetsen de vergunningverleners van Rijnland de aanvraag per 1 januari aan deze regels.

Online vragenlijst over bodemdaling

In Rijnlands gebied hebben we te maken met bodemdaling. Een groot deel van het Groene Hart bestaat uit veen. Veen is een grondlaag met veel water. Deze veenlaag wordt dunner door inklinking en afbraak. Dit leidt tot verdere bodemdaling.

Nieuwe infographic over proces strandbebouwing

Met het oog op de zeespiegelstijging is Rijnland in 2022 het proces ‘strandbebouwing’ gestart. Het doel hiervan is om ruimte te creëren voor zeewaartse duinaangroei. Daarom maken we afspraken over de verplaatsing van seizoensgebonden strandbebouwing met eigenaren, gemeenten en Rijkswaterstaat (vanaf 2023 en verder).

Waterbewustzijn stijgt in Rijnland

Een recordaantal van 772 vrijwilligers heeft dit jaar meegedaan aan het burgeronderzoek 'Vang de Watermonsters'. Zij onderzochten de waterkwaliteit van bijna 3300 plassen, sloten en kanalen in Nederland. In het gebied van Rijnland zijn 404 van dit soort kleine wateren onderzocht. Vorig jaar waren dit er nog 211.