Privacyverklaring

We hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij vinden het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.

Als het hoogheemraadschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan leggen wij u uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Ook vertellen wij u hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Is het nodig dat wij uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeven, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan informeren wij u hierover.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van het hoogheemraadschap die uw aanvraag behandelen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt gezet. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor u als bezoeker. Bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Rijnland.net maakt gebruik van cookies om een (contact-)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat het formulier is verzonden. Aan het eind van de bezoeksessie wordt deze cookie automatisch verwijderd.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Bij het hoogheemraadschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG ziet erop toe dat wij ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG ons over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn of haar werk onafhankelijk. Wij kunnen hem of haar geen instructies geven over hoe hij of zij zijn of haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) uw  persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de FG, mevrouw Linda van Mourik, door een mail te sturen naar: privacy@rijnland.net of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer. 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het hoogheemraadschap de contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl