werkzaamheden

Rijnland en de Markt

Samenwerken met meerwaarde

Nieuwe uitdagingen als toenemende droogte en wateroverlast, maar ook arbeidskrapte en schaarste van kennis en materialen zijn van enorme invloed op het werk van Rijnland. Deze uitdagingen kunnen wij niet alleen aan, daar hebben we de markt hard bij nodig. We vinden het belangrijk onze kennis up-to-date te houden én innovaties toe te passen.

Daarvoor zijn we het gesprek aangegaan met elkaar en met de markt: waar ligt onze eigen kracht en waar die van de markt, wat kunnen en willen we aan de markt overlaten, hoeveel ruimte geven we elkaar en wat betekent partnership? Onze inzichten hebben we verwerkt in het document Rijnland en de Markt.

Begin van dialoog

Het document Rijnland en de Markt is niet het einde, maar vooral het begin. Van een dialoog tussen Rijnland en de markt. Het mag vooral geen papieren tijger worden, dus we hebben er een concreet actieplan bijgevoegd. Ook van onze partners in de markt verwachten we inzet. Zodat we elkaar versterken, van elkaar leren, samen mooi werk maken. Zodat we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Met alle vertrouwen in Rijnland én de markt.

Adviesraad

Rijnland heeft een adviesraad ingesteld, die de directie gaat adviseren over het doorvoeren van de werkwijze zoals beschreven in Rijnland en de Markt. De directie kan zelf ook zaken voorleggen aan de adviesraad. De adviesraad bestaat uit een onafhankelijke groep van ervaren professionals: Hoite Detmar (voorzitter van de adviesraad, werkzaam als Kwartiermaker uitvoerings- en regieprogramma Energie voor de stad namens gemeente Amsterdam en plaatsvervangend opdrachtgever van Zuidasdok), Marc Unger (werkzaam als programmadirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf) en Andrea Chao (partner bij het advocatenkantoor Bird&Bird).

12 april: bijeenkomst Rijnland en de Markt

Op woensdag 12 april hebben we een vervolg gegeven aan het document Rijnland en de Markt met een bijeenkomst bij ons op kantoor. We hebben die dag inzicht gegeven in wat Rijnland van de markt verwacht én andersom en zijn het gesprek aangegaan met de markt. Meer informatie over deze bijeenkomst.