Henk-Arie Jansen

Mijn naam is Henk-Arie Jansen, watersysteembeheerder bij de afdeling WSB. Inmiddels al ruim 15 jaar werkzaam bij eerst waterschap Wilck & Wiericke en na de fusie werd het hoogheemraadschap van Rijnland. Een hele mond vol, net zoals de werkzaamheden die ik verricht als watersysteembeheerder.

Onze werkzaamheden buiten zijn veelzijdig en leuk om te doen.

  • Het aansturen van aannemers, controleren van kades in droge als in natte periodes.
  • Controleren van gemalen, waar wij het 1e lijns-onderhoud verrichten.
  • Het uitvoeren van de najaarsschouw.
  • Toezicht op het maai en krooswerk  wat uitgevoerd wordt door de aannemer.
  • Het opsporen en bestrijden van exoten die in de watergangen groeien.
  • Meedenken met collega’s over renovatieplannen en nieuwbouw van gemalen en andere kunstwerken binnen mijn eigen gebied.
  • Afhandelen van klachten en meldingen van ingelanden die via een centraal punt binnen komen bij Rijnland, zoals bijvoorbeeld vervuiling van water, overmatige rietgroei of lekkages van kades die mensen zien tijdens een wandeling.
  • Het controleren van de waterpeilen, wat ik nu als laatste benoem maar een van de belangrijkste taken is. 

Veel collega’s hebben er nog een nevenfunctie erbij, waarvan ik er eentje ben. Als stagecoördinator en stagebegeleider hoop ik jonge mensen enthousiast te maken voor het werk bij Rijnland. En dan vooral het werken op de afdeling watersysteembeheer.

Onze afdeling werkt voornamelijk in de praktijk en zorgt voor de droge voeten wat we allemaal willen behouden. Wij hebben peilbeheerders die vanuit kantoor via de pc communiceren met de gemalen en zorgen voor de goede instellingen, gebiedsbeheerders die contacten leggen met gemeentes en gecompliceerde zaken met diverse instanties regelen. En zo lopen er nog veel meer mensen op onze afdeling, veelal praktijkgericht en veelzijdig!!

Als je enthousiast en nieuwsgierig bent geworden naar al onze werkzaamheden en verrichtingen, ik wil je graag begeleiden om bij ons een leuke en leerzame tijd door te brengen als stagiair bij Rijnland. Meld je aan via stage@rijnland.net en wie weet zit jij naast mij in de auto om het gebied en de leuke werkzaamheden te leren kennen!! :-)