Jacob Wijbenga

Mijn naam is Jacob Wijbenga en zoals mijn achternaam al doet vermoeden kom ik niet uit deze regio, maar uit het noorden van het land. In de jaren 80 heb ik al de "oversteek" gemaakt naar dit deel van het land en ik ben sindsdien altijd al werkzaam geweest in deze regio. Van oorsprong ben ik civiel-techneut en kan aangeven dat ik aardig wat werkervaring heb opgebouwd. Mijn oorspronkelijke specialisatie ligt echter niet bij de waterwegen, maar bij de wegen waar we dagelijks met ander vervoer gebruik van maken. In 2009 ben ik overgestapt naar het hoogheemraadschap van Rijnland, waar ik in eerste instantie ervaring heb mogen opdoen in het verbouwen van vastgoed. Rijnland heeft namelijk ook eigen panden zoals het hoofdkantoor in Leiden en ook meerdere dienstwoningen in de regio.

Daarnaast heb ik als projectleider meerdere projecten op het gebied van baggeren,  kadeverbeteringen, oeverbeschermingen en poldergemalen kunnen afronden. Samen met meerdere collega's hebben we jaarlijks veel werk onderhanden en ik kan je vertellen dat het om veel geld gaat. Bij Rijnland hanteren we het motto "Droge voeten, schoon water". Het klinkt heel simpel, maar ik denk dat veel mensen niet beseffen wat dit nou daadwerkelijk inhoudt. De regio van Rijnland bestaat uit veel polders die moeten worden beschermd tegen hoog water. Als ik je dan vertel dat Schiphol ook in één van die polders ligt, dan weet je al genoeg. Natuurlijk is ons werkgebied veel breder, maar het gaat te ver om je dat nu uit te leggen.

Naast alle werkzaamheden waar ik me dagelijks mee bezighoudt ben ik stagebegeleider van het cluster Realisatie en Onderhoud. Waarom ben ik eigenlijk stagebegeleider?  Ik vind het van belang dat ik de passie die ik voor het vak heb, aan jou, als stagiaire, kan overbrengen. Ik vind het ook belangrijk dat je, naast het zitten in de schoolbanken, ook praktijkervaring op kunt doen. Tot slot vind ik het ook belangrijk om samen met jou te kijken naar je toekomst. Wat zijn je plannen daarin en hoe kan ik je helpen om daarin een goede keuze te maken. Je staat namelijk aan het begin van je carrière en zult daarin nog heel veel gaan ontdekken.  Als ik je daarbij kan helpen!

Natuurlijk kan ik de begeleiding van stagiaires niet alleen af. Er zijn binnen de afdeling projecten meerdere collega's, met diezelfde passie en drive, om je te begeleiden. Om dat in goede banen te houden ben ik naast begeleider ook coördinator voor de stages binnen het cluster Realisatie en Onderhoud. Ook dat doe ik niet alleen. Meerdere clusters hebben een eigen coördinator en met die collega's bepalen we samen of er plaats voor je is en of we een juiste match kunnen vinden met een begeleider. Jij vormt samen met de begeleider een team en er moet wel een klik zijn. Daarnaast bepalen we of er een match is tussen jouw leerdoelen en de projecten waarbinnen je als stagiaire zou kunnen meedraaien.

Omdat Rijnland beseft dat het niet alleen in de regio bestaat, zitten we ook in een regionaal verband aan tafel met andere waterschappen en hogescholen. Uitwisseling van kennis is daar bij een groot goed, we kunnen van elkaar leren. Als laatste hebben we nu zitting in een landelijk platform “Talent voor Water”  en hebben daarbij oog voor HBO- maar ook MBO-studenten.  Jullie zijn de toekomst!

Je ziet het, er zitten veel uitdagingen in mijn rol en functie en ik doe dit ook met plezier. Ik zou dus zeggen, wil je een stageperiode bij Rijnland doorbrengen, meld je dan aan bij  stage@rijnland.net