Johan Oosterbaan

Sinds vorig jaar ben ik stagecoördinator voor het cluster Beleid en Omgeving. Zelf werk ik binnen het team Beleid en Advies waterketen en kwaliteit als adviseur waterkwaliteit. Hier houd ik me vooral bezig met zwemwater en blauwalgenbestrijding.

Kennisuitwisseling (uitdragen en ophalen) vind ik een belangrijk en leuk aspect aan mijn werk. Mijn achtergrond als docent biologie (lang geleden) zal daar waarschijnlijk wel mee te maken hebben. Vandaar ik ook niet lang hoefde na te denken over de rol van stagecoördinator. Het bieden van stages is bij uitstek de manier om jongeren te betrekken bij ons werk en ze iets bij te brengen over water.

Als stagecoördinator probeer ik de opdrachten vanuit ons cluster zo goed mogelijk te matchen aan de studenten die zich aanmelden. Ook kan ik helpen bij hoe je de begeleiding van een student aanpakt, als je daar nog niet zoveel ervaring mee hebt. Dus mocht je een leuke stage opdracht hebben of praktische vragen over de begeleiding, Dan hoor ik dat graag. 

Johan Oosterbaan
stage@rijnland.net