‘Mijn afstudeerproject in de Zoetermeerse Meerpolder’

Mijn naam is Robbin Holierhoek. Ik ben 21 jaar oud en zit in mijn laatste leerjaar van de opleiding Watermanagement (MBO nivo 4) op het Lentiz MBO Greenport in Naaldwijk. Ik loop al vanaf 11 mei 2015 stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland. In het begin heb ik mij vooral de “watersysteem beheerders” geholpen met hun werkzaamheden.

Denk aan:

 • Het slootvuil voor de inlaten en gemalen te verwijderen .
 • Droogte inspectie uitvoeren (tijdens de zomer periode)
 • Opzoek gaan naar exoten in de watergangen (zoals waternavel).
 • Gemalen schoonmaken met een hogedruk spuit.
 • Elke maand lezen we het peilniveau af van de peilschalen en voeren de waardes in “de peilschalen app”.

Ik was vooral bezig in de omgeving van Zoetermeer en Wassenaar.

Sinds 1 februari 2016 ben ik begonnen aan mijn afstudeer project in de Zoetermeerse Meerpolder. De Zoetermeerse Meerpolder was de eerste droogmakerij van Rijnland. Deze polder grenst aan Stompwijk, Zoetermeer en Zoeterwoude en was een natuurlijk binnenmeer, het Zoetermeerse Meer. De bijna ronde waterplas was ruim 500 hectare groot en gemiddeld 2,5 meter diep. Op 15 maart 1614 verleenden de Staten de gewenste vergunning en kon er begonnen worden om het meer droog te pompen. Rondom het meer werd een ringsloot gegraven en een ringdijk opgeworpen. vervolgens maalden drie achter elkaar geplaatste molens het meer droog. In de zomer van 1616 was het meer leeg gepompt.

In de Zoetermeerse Meerpolder liggen veel duikers en inlaten waar weinig gegevens van bekend zijn. Samen met mijn stage begeleider Henk Arie Jansen (Watersysteembeheerder) en Tejo Scholten (monitoring) hebben wij een vragen lijstje samengesteld. Hier in staat:

Voor de Inlaten:

 • Wat is de diameter van de inlaat?
 • wat is de lengte van de inlaat?
 • Van welk materiaal is de inlaat gemaakt?
 • Is de inlaat afsluitbaar?
 • Wat is de staat van de inlaat?
 • Wat is de functie van de inlaat (gaat het water naar een watergang of naar stal)?

Voor de duikers:

 • Wat is de diameter van de duiker?
 • Wat is de lengte van de duiker?
 • Van welk materiaal is de duiker gemaakt?
 • Wat is de staat van de duiker?

Van alle duikers en inlaten die we bezocht hebben, maken we ook foto’s zodat het duidelijk is hoe ze er uit zien. Alle gegevens worden verzameld op een overzichts Excel bestand. Waarna deze gegevens uitgewerkt zijn, gaan de gegevens door naar de afdeling monitoring. Deze gegevens worden dan in Gis verwerkt en uiteindelijk zijn dan alle gegevens beschikbaar voor alle Rijnlanders in “GeoWeb”.

Ik vind het een leuke opdracht omdat ik hierdoor veel buiten bezig ben, de polder beter leer kennen en dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan de kwaliteit van gegevens van Rijnland.