De meeloopstage van Joeri

Mijn naam is Joeri van der Lans, student Civiele Techniek (specialisatie Waterbouw) aan de Haagse Hogeschool. Ik neem jullie graag mee in mijn positieve ervaringen bij het waterschap: ‘’Het hoogheemraadschap van Rijnland’’

Vanaf 10 februari 2020 ben ik gestart met een meeloopstage bij Rijnland.
Via een open-sollicitatie ben ik terecht gekomen bij het cluster Realisatie &  Onderhoud in het projectenteam POAA (programma overnemen en afstoten assets).  
De vispassage in Spaarndam werd mijn hoofdproject en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van mijn competenties. Zo heb ik veel ervaring opgedaan in de uitvoering vanuit de opdrachtgeversrol. Ondanks de corona-maatregelen heb ik het project helemaal mee mogen maken vanaf de bouwkuip tot aan de oplevering. Ook was de begeleiding uitstekend voor het stellen van vragen.

Het gemaal Spaarndam stond eerst als obstakel in de weg voor de vissen i.v.m. de schepraderen. De nieuwe vispassage is een belangrijke constructie die zal bijdragen aan de vismigratie van aaltjes, stekelbaarsjes, etc. van het zoute Noordzeekanaal naar het zoete Spaarne. Het stukje natuur dat terugkomt zorgt immers ook voor een betere waterkwaliteit (win-win situatie).

Verder heb ik in de voorbereidingsfase mogen bijdragen aan projecten die vooral betrekking hadden op waterbouwkundige constructies: sluizen, gemalen en bruggen. Sommige kunstwerken dienden te worden overgedragen naar de gemeente i.v.m. de waterstaatkundige functie. Voordat dit kan gebeuren dienen er vaak onderhoudswerkzaamheden te worden geraadpleegd. De gemaakte afspraken werden dan in een werkomschrijving of projectdocument gezet. Hiermee werd duidelijk wat er moest gebeuren, wat mijn inzicht flink heeft verbeterd.

Vanaf 31 augustus 2020 mag ik ook mijn afstuderen doorzetten bij Rijnland.
Hierbij zal ik mijn onderzoek verrichten binnen het DIRK cluster (afdeling: kade- en dijkverbeteringen). Hierbij ga ik een maximale duurzame variant bedenken en uitwerken voor een dijkversterking aan de Kortsteekterweg in Alphen aan den Rijn.
Hier kijk ik al erg naar uit. Ik hoop jullie in de toekomst hier nog wat meer over te kunnen vertellen.