Echt een aanrader om stage te lopen

Mijn naam is Giowainy Carlos-José Rivero en ik zit in het tweede leerjaar van de opleiding Mechatronica BOL 4. Op dit moment loop ik stage om de kennis van wat mijn opleiding inhoud te vergroten, zodat ik later zeker weet dat ik deze opleiding wil. Mijn stage periode is in het 3de trimester en 10 weken lang het begint op 1 februari en eindigt 15 april. Het bedrijf waar ik stage loop is het hoogheemraadschap Van Rijnland op het hoofdkantoor in leiden, maar ik ga ook vaak langs de gemalen rond Noord-Holland en Zuid-Holland en ook langs de zuiveringen.

Rijnland zorgt ervoor dat plassen, meren, grachten en sloten een goede waterkwaliteit hebben en houden. Dit betekent dat het water niet vervuild is met chemische stoffen, mest en bacteriën. Dit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. Water met een goede waterkwaliteit en ecologie, noemt Rijnland schoon en gezond water. Het water in plassen, grachten en sloten is niet vanzelfsprekend schoon en gezond. Daarom voert Rijnland met boeren, grondeigenaren, gemeenten, provincies en andere betrokken partijen projecten uit. Bijvoorbeeld om een te veel aan chemische stoffen, mest, algen en bacteriën in het water tegen te gaan. En projecten om het natuurlijke waterleven te verbeteren. Zo maakt Rijnland gemalen en stuwen passeerbaar voor vissen en legt Rijnland natuurvriendelijke oevers aan. Deze zijn zo ingericht dat zij een prima thuis of schuilplaats zijn voor vele (water)dieren. Daarnaast hebben bijvoorbeeld waterriet en onderwaterplanten een positieve invloed op de waterkwaliteit.

Rijnland telt ongeveer 700 medewerkers waarvan er ongeveer 90 (met mij erbij) in de afdeling onderhoud vallen. De afdeling onderhoud houdt zich bezig met het onderhouden en testen van pompen en motoren van de gemalen en zuiveringen. Ook heeft het te maken met het veilig werken in de gemalen en met de machines. Mijn taak hierin is het plakken van resopals (waarschuwingsbordjes) bij motoren en apparaten waar de werkschakelaar de magneetschakelaar aan stuurt. Reden hiervan is omdat de Arbowet geldt dat je niet aan een motor mag werken zolang het niet spanningsloos is en de scheiding van een magneetschakelaar is te klein om het spanningsloos te noemen, waardoor je de motor eerst moet uitschakelen in het MCC(stroomkast). Ik ben begonnen met het opzoeken van de E-tekeningen in de kluis in de kelder van het hoofdkantoor om van daaruit te bepalen in welke installatie bij welk gemaal er allemaal de werkschakelaar de magneetschakelaar aanstuurt en dat in een Excel document vast te leggen. Daarna ben ik verschillende gemalen en zuiveringen gaan bezoeken om vervolgens die resopals te gaan plakken bij de juiste werkschakelaars.

In dit bedrijf zijn er continu verschillende projecten aan de gang met veel besprekingen en technisch werkuitvoering, vergeleken met school is dit een goed georganiseerd bedrijf waarbij afspraken en communicatie goed gaan en de opdracht duidelijk is hoe die uitgevoerd moet worden.

Dit bedrijf is echt top ik vind het echt een aanrader om stage te lopen, misschien zelfs om er te gaan werken.