Een kijkje bij het Cluster Baggeren

Mijn naam is Michelle ter Haar en ik ben een derdejaars student Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Als watermanager word je opgeleid voor het managen van stedelijk water en zal je werken aan een veilig en duurzaam watersysteem in de stad. Om erachter te komen wat een watermanager allemaal kan in het werkveld, loop ik 20 weken stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Mijn eerste contact met Rijnland was niet om een stageplek te werven, maar voor een interview met iemand uit het werkveld. Tijdens het gesprek kwam stagewerving wel aan bod. Na het gesprek kregen mijn mede-interviewer en ik contactgegevens voor het geval we ooit stage wilden lopen bij Rijnland. Deze contactgegevens heb ik uiteindelijk ook gebruikt en ik kon al snel aan de slag. 

Tijdens het interview is mijn interesse in stakeholders en de omgeving naar voren gekomen. Hier heeft Rijnland ook een gerelateerde opdracht bij gezocht. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij het cluster baggeren en loop ik mee met de omgevingsmanager.

Tijdens mijn stage werk ik aan drie opdrachten. Dit zijn het procesoverzicht met daarbij de begeleiding van het proces van de waterbodemkwaliteitskaart (WBKK), het opstellen van een monitoringsysteem van het baggerspuiten en een onderzoek naar de verbetering van het betrekkingsproces van de belanghebbende binnen het baggercluster. 

Rijnland besteedt veel aandacht aan stagiaires. Het bedrijf organiseert een stagiairedag om elkaar te leren kennen en om erachter te komen wat het bedrijf allemaal doet voor het werkgebied. Ook organiseert de stagecoördinator cursussen voor stagiaires om het bedrijf beter te leren begrijpen, verder zijn er elke donderdagochtend interne cursussen die iedereen mag bijwonen om hun kennis bij te werken.

Rijnland is een zeer fijne leeromgeving waar men zich goed kan ontwikkelen. Hier krijg je ook zeker de kans voor. Als je begint bij Rijnland ben je gelijk ‘one of the guys’. Je zal niet behandeld worden als een koffierunner of iemand die elke dag de rotklusjes moet doen. Je krijgt echt een kans om jezelf te bewijzen en hebt vrijheid om meer te doen naast je hoofdopdracht voor school.