Een rondleiding op de afvalwaterzuivering in Alphen Noord

Op 4 december 2015 zijn er 16 studenten en een aantal docenten van het Lentiz MBO Greenport uit Naaldwijk gekomen om een rondleiding op de afvalwaterzuiveringsinstallatie naar Alphen aan den Rijn mee te kunnen maken. Daar hebben ze een rondleiding gekregen van Stan Vijverberg. Tijdens dit bezoek hebben de studenten van een opdracht ontvangen.

De opdracht zag er als volgt uit. Op een A3 vel had was door Stan een aantal werkprocessen van Alphen Noord gezet, zonder dat de procesnamen en de werking erbij stonden. Aan de studenten de taak de werkprocessen te beschrijven en aan de leerkrachten de taak de gegeven dit dan weer te controleren. 

Stan: Ikzelf heb deze rondleiding als zeer leerzaam ervaren omdat ik met deze rondleiding aan mijn presentatie skills kon werken en de studenten een leerzame dag kon bezorgen. Nu weten de studenten ook hoe het rioolwater gezuiverd gaat worden op de afvalwaterzuivering in Alphen Noord. Ik ben blij dat het Hoogheemraadschap van Rijnland mij deze mogelijkheid heeft geboden en ik raad iedere stagiaire aan om de kennis zoveel mogelijk te delen met de medestudenten.