Kaderrichtlijn Water, verwachtingen vs resultaten

Mijn naam is Jesse Heiden en ik loop sinds eind augustus stage op de afdeling projecten van het hoogheemraadschap. Ik ben 20 jaar en zit inmiddels in het laatste jaar van mijn opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam.

Ik loop mijn stage op de afdeling projecten en houd mij bezig met de Kaderrichtlijn Water. Met betrekking op de KRW houd ik mij bezig met een vijftal waterlichamen, respectievelijk: De Langeraarse Plassen, de Amstelveense Poel, de Nieuwe Meer, de Westeinderplassen en de Bovenlanden. Tijdens mijn zestien weken durende stage doe ik onderzoek naar het maatregelenproces om dichter bij de KRW doelen te komen voor deze waterlichamen. Het onderzoek heeft als doel het bestuur te informeren naar de afwegingen die zijn gemaakt om tot het huidige maatregelenpakket te komen. 

Op dit moment ben ik op driekwart van mijn stageperiode en heb ik het onderzoek naar de Langeraarse Plassen, de Amstelveense Poel en de Nieuwe Meer inmiddels afgerond. Voor deze waterlichamen zit ik in de afrondende fase waar ik een memo op aan het stellen ben voor het bestuur. 

Het is heel interessant om te zien hoe de besluitvorming gaat omtrent waterkwaliteitsmaatregelen en om te leren welke invloed bepaalde maatregelen hebben. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik ontzettend veel heb geleerd tot nu toe en ik de stage bij Rijnland als een verrijking van mijn studie zie. Daarnaast doe je veel contacten op in de waterwereld wat je weer kan helpen in je loopbaan. Al met al is Rijnland een heel fijne organisatie om stage te lopen en ben ik enigszins teleurgesteld dat ik over een paar weken weer naar school moet.