Monsters nemen en controles uitvoeren

Mijn naam is Roy Seen, ik ben 22 jaar en ik woon in Vlaardingen. Op dit moment zit ik in het laatste jaar van mijn studie: Inspecteur Leefomgeving. Het is een MBO+ opleiding. Met de opleiding Inspecteur Leefomgeving word je opgeleid tot een milieuambtenaar die zich onder andere bezig houdt met het controleren van milieuzaken en het rapporteren van wat je aantreft.

Twee jaar geleden voerde ik mijn eerste stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland uit. Toen moest ik een Proeve van Bekwaamheid uitvoeren, die bestond uit het nemen van een monster en het werken met de daarbij behorende bedrijfsprotocollen. Dit jaar wordt er verwacht dat ik een algehele controle zelfstandig uitvoer, wederom via de bedrijfsprotocollen van het hoogheemraadschap van Rijnland maar naast de OK- of niet-OK-brief moet ik ook een uitgebreid rapport met daarin verschillende wet- en regelgeving opstellen. Ik ga de controle uitvoeren bij een veehouderij. Wat mij bevalt binnen het hoogheemraadschap van Rijnland is dat ik met leuke en aardige mensen werk en er een fantastische atmosfeer hangt binnen Rijnland. Wat mij iets minder bevalt zijn de reistijden met de trein en het beperkte aantal parkeerplaatsen.