Onderhoud aan civiele kunstwerken, zoals stuwen, duikers, inlaten en sifons.

Mijn naam is Paul Stekelenburg, ik ben 20 jaar en ik kom uit Naaldwijk. Ik studeer Watermanagement aan het MBO Westland in Naaldwijk. Hier zit ik in het 3e-jaar. Mijn stage duurt van 13 november 2017 t/m 13 juli 2018 tijdens deze periode ben ik actief geweest bij de afdelingen Onderhoud en Projecten.

Vanuit een beurs die Delfland en Rijnland aanbieden, genaamd het Waterambassadeursschap, ben ik terecht gekomen bij Rijnland. Ik ben heel erg blij en dankbaar voor deze kans om bij Rijnland mijn afstudeerstage te hebben mogen verrichten. Het Waterambassadeursschap is ontstaan om het waterschap een goede naam te geven onder de jongeren.

Bij de afdeling Onderhoud heb ik mij bezig gehouden met het onderhoud aan civiele kunstwerken, zoals stuwen, duikers, inlaten en sifons. Zelf ben ik actie bezig geweest bij een sifon in Hazerswoude-Dorp. Hier was echter geen normale vervanging mogelijk. Hiervoor is een oplossing bedacht waarbij de omgeving zo min mogelijk last ondervindt van de werkzaamheden genaamd Relining. Dit betekent dat er een glasvezel kous in de bestaande buis wordt ingebracht die volledig hecht aan de binnenkant. Hierdoor waardoor de buis weer jaren 50 jaar mee kan. Halverwege mijn stage ben ik overgestapt  naar de afdeling Projecten.

Bij de afdeling Projecten zat ik bij het projectteam POAA (Programma Overnemen en Afstoten Assets). Het project waar ik mij voornamelijk mee bezig hield van dit cluster is het realiseren van een Vispassage in Spaarndam. Verder ben ik ook betrokken geweest bij verschillende onderhoudsklussen in het gebied.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een fijne organisatie om af te studeren. Dit in een prettige werkomgeving met een veel mensen die heel behulpzaam zijn en je graag iets willen leren. Het projectmatig werken bij mijn stage is echt super leuk en heel interessant om te doen. Ik heb elke dag weer nieuwe dingen geleerd. Ook de communicatie met bewoners is heel belangrijk gebleken tijdens mijn stage. Ook was het heel interessant om samen met de aannemer klussen te doen, een fijne organisatie in een prettige werkomgeving met een veel mensen die heel behulpzaam zijn en je graag iets willen leren.