Onderzoek naar aanleg en onderhouden sifons

Mijn naam is Mark Verbaan, ik ben 21 jaar en kom uit Sassenheim. Ik studeer Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool, waar ik op dit moment met mijn laatste jaar bezig ben. Op 5 februari 2018 ben ik hier bij Rijnland begonnen aan mijn afstudeeropdracht. De opdracht bestaat uit een onderzoek naar de aanleg en het onderhouden van sifons waarin ik verschillende varianten en situaties met elkaar vergelijk.

Een sifon is een verbinding van twee watergangen via een duikerverbinding met een verlaagd  middelgedeelte. Sifons worden toegepast om watergangen te verbinden onder een andere watergang met afwijkend peil. De sifon kan een boezemwaterkering, polderwaterkering of een peilscheiding kruisen. Een sifon kan ook vereist zijn in verband met de ligging van kabels en leidingen.

Sifons kunnen op meerdere manieren ontworpen en uitgevoerd worden. Het ontwerp van de sifon is bepalend voor o.a. de dimensies, verliezen en werking  van de sifon. In het onderzoek vergelijk ik de varianten en kijk ik in welke situaties deze het beste toepasbaar zijn. Hetzelfde doe ik voor de uitvoeringsmethoden. Binnen het onderzoek beperk ik mijzelf tot de drie uitvoeringsvarianten en drie uitvoeringsmethoden.

Uitvoeringsvarianten:

  • Toepassen van begin- en eindputten  verbonden met een horizontale leiding.
  • Toepassen van een rechte buis met bochten en knikken zonder begin- en eindputten.
  • Gebogen buis (pe of staal) met standaard bochten of segmentbochten zonder begin- en eindputten.

Uitvoeringsmethoden:

  •  Graven in den droge (traditioneel).
  •  Persen leiding.
  •  Horizontaal gestuurde boring.

Het tweede deel van mijn opdracht is het onderzoeken hoe een sifon het best onderhouden kan worden. Ook hierbij vergelijk ik verschillende mogelijkheden per uitvoeringsvariant.

Afstuderen bij Rijnland is mij goed bevallen. Vooral de werkomgeving is prettig voor een afstudeerder. De collega’s zijn erg behulpzaam en de begeleiding is goed geregeld. Ook krijg je heel veel vrijheid tijdens je opdracht. Dat vind ik zelf erg belangrijk bij het afstuderen. Je hebt geen “vaste” werkplek en kan dus van dag tot dag bepalen waar en bij wie je wilt gaan zitten. Als je een keer een dagje alleen wilt zitten om goed door te werken zijn daar ook ruimtes voor. Voor de rest zijn alle faciliteiten op het kantoor goed in orde. Je krijgt een werktelefoon, er zijn ruime werkplekken, er is een lekkere kantine en er is meer dan genoeg koffie om je dag door te komen.