Opsporen knelpunten en kansen waterkwaliteit binnen Watergebiedsplan West

Mijn naam is Xander de Boer en ik volg de opleiding Aquatische Eco-technologie aan de Hoge School Zeeland in Vlissingen. Op het moment van schrijven zit ik in het 3e jaar van mijn opleiding en heb ik 10 (van de 20) weken stage erop zitten. Wat mij aanspreekt aan het hoogheemraadschap van Rijnland is dat hier alle aspecten op het gebied van waterbeheer bij elkaar komen en op elkaar worden afgestemd. Hierdoor krijg je een breed en duidelijk beeld van wat er allemaal speelt en mogelijk is binnen de watersector.

Ik loop stage op de afdeling Integraal Wateradvies en houd mij vooral bezig met het opsporen van knelpunten en kansen voor de waterkwaliteit. Het opsporen doe ik door het analyseren van monitorgegevens en klachtenregistraties, gesprekken met watersysteembeheerders/kenners van het gebied en veldbezoeken met de watersysteembeheerders. Aan de hand van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied en gesprekken met hydrologen en andere beleidsmakers kijken we naar mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Uiteindelijke worden de bevindingen verwerkt in de watergebiedsplannen. 

Wat mij aanspreekt aan mijn stage is dat ik veel vrijheid krijg om er zelf invulling aan te geven en ook het stukje verantwoordelijkheid wat ik krijg. Samen met de vele gesprekken met verschillende collega’s, geeft mij dit een betrokken gevoel bij de organisatie. Ook krijg ik de mogelijkheid om te assisteren in andere projecten, adviesvragen te beantwoorden en mijn vaardigheden met verschillende IT Tools(GIS/Sobek) te verbeteren. Elke 6 weken is er ook een workshop voor stagiaires om je vaardigheden te ontwikkelen en meer bekend te worden bij Rijnland.