Prettige manier van werken welke dicht op de praktijk zit

Mijn naam is Christiaan Laan en studeer werktuigbouwkunde aan de Haagse hogeschool in Delft. Ik zit daar in mijn laatste studiejaar en hoop dus dit jaar mijn studie af te ronden. Om dat te doen moet ik na het afronden van de huidige stage alleen nog afstuderen.

De huidige stageperiode die ik bij het hoogheemraadschap van Rijnland loop, bedraagt 11 werkweken in totaliteit. Momenteel zit ik al in week 5. Bij aanvang van de stage is een opdracht geformuleerd waarbij een onderzoek gedaan moest worden naar wat de markt te bieden heeft met betrekking tot de onderlagers van vijzels. Deze zogeheten ECO lagers ondergingen hoge slijtage en voldeden niet aan het voorgeschreven aantal draaiuren. Door een onderzoek uit te voeren moest naar voren komen of deze ECO lagers wel de beste oplossing waren voor elke toepassingen en in te zetten in elke omgeving.

Op moment van schrijven heb ik de leveranciers Spaans Babcock, Vandezande en Landustrie bezocht en de problemen die wij ondergaan besproken. Mede door de bezoeken en gespreken zijn we op het punt gekomen dat de opdracht een wending heeft ondergaan. Het stukje onderhoud wat de onderlagers eisen moet duidelijk in kaart gebracht wel met de onderhoudsinterval erbij. Op die manier moet er een keuzetabel komen welke voorschrijft welk onderlager juist wel of juist niet toegepast kan worden mede met het oog op het onderhoud.

Met mijn stage bij Rijnland ervaar ik een prettige manier van werken welke dicht op de praktijk zit en veel uitvoerende mensen aanwezig zijn. Iedereen is behulpzaam en er heerst een relaxte werksfeer (in positieve zin).

Ik hoop in de restant van deze huidige stage behalve mijn opdracht succesvol af te ronden ook nog veel op te steken. Van beide punten heb ik alle vertrouwen erin dat dit ook goed gaat komen. Wat dat betreft denk ik ook dat Rijnland een ideale locatie is om stage te lopen en veel bij te leren. Hier is namelijk alle ruimte en mogelijkheid toe.