Procesautomatisering bij afdeling Onderhoud

Mijn naam is Arwin Krayenoord, 18 jaar oud en ik volg de opleiding Technicus Middenkader Engineering (MBO 4) op het ROC Lammerschans in Leiden. Op dit moment zit ik in het 3e leerjaar van mijn opleiding en loop ik voor het eerst een halfjaar stage van augustus '17 tot februari '18. Voor mijn opleiding heb ik de uitstroomrichting Industriële automatisering in de elektrotechniek gekozen. Bij het hoogheemraadschap heb ik stage gelopen op de afdeling Onderhoud in de procesautomatisering.

Mijn doelstelling voor deze stage was om zoveel mogelijk te leren in de automatisering en hoe Rijnland zijn installaties programmeert, maar ook om te leren hoe hier projecten worden gestart ''from stratch''. Want deze kennis kan ik heel goed toepassen voor het maken van kleine projectjes voor mijn opleiding. Mijn doelstelling is ook zeker gelukt hier bij Rijnland. Ik heb niet alleen geleerd over de procesautomatisering, maar ook hoe zuiveringen en polder- en boezemgemalen opgebouwd zijn en hoe ze geautomatiseerd zijn zodat ze via het hoofdkantoor op afstand aangestuurd kunnen worden.

Door elke week met een andere collega mee te lopen, pikte ik informatie van vele verschillende functies mee en heb ik een goed gevoel kunnen krijgen welke functies mij leuk lijken en waar ik talent voor heb.

In mijn opleiding heb ik geleerd te programmeren met SIEMENS LOGO, wat best wel oude software is. Bij Rijnland mocht ik een programmeeropdrachtje maken met software van ABB. De opdracht was: "maak een vultankinstallatie die volledig automatisch draait". Omdat ik nog nooit met deze software had gewerkt of met de manier van programmeren wat ABB aanbiedt, was het zeker wel een pittige opdracht om te maken. Uiteindelijk door het maken van mijn eigen functionele ontwerp en deze kunnen verwerken in mijn besturingsprogramma heb ik het toch voor elkaar gekregen om de installatie te laten draaien. 

Na het halfjaar stage te hebben gelopen bij hoogheemraadschap van Rijnland kan ik stellen dat het aan te raden is om hier ook stage te komen lopen. Door deze stageperiode bij HHR weet ik zeker dat ik verder wil gaan leren in de automatisering en dat ik de goede uitstroomrichting heb gekozen van mijn opleiding.