Proeve van bekwaamheid

Mijn naam is Joost Rodenburg. Ik ben bijna klaar met de opleiding Watermanagement niveau 4 MBO in Gorinchem. De keuze voor deze opleiding na mijn middelbare school was voor mij een logische stap, aangezien ik al mijn hele leven op het water te vinden ben. Zo heb ik gewoond op een woonboot, surf ik in Nederland en Portugal en ga ik al van kinds af aan mee op de zeilboot. De mensen bij het hoogheemraadschap delen mijn vrijheidsgevoel voor het water en de passie die ik ervoor heb. Om deze reden voelt het bedrijf voor mij vertrouwd.

Eind oktober ben ik begonnen aan mijn afstudeerstage bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Mijn stage bestaat uit twee periodes waarin ik projecten moet realiseren genaamd 'proeve van bekwaamheid'. In de eerste periode ben ik begonnen aan een inventarisatie van kunstwerken. Kunstwerken zijn bouwkundige constructies die watergangen in verbinding houden. Hierbij kan gedacht worden aan het inspecteren en het meten van de conditie van de volgende kunstwerkenstuwen: bruggen, inlaten en duikers. Ik ben de kunstwerken die gevestigd zijn in mijn geboortedorp Leiderdorp op deze manier anders gaan bekijken. Tijdens de eerste periode heb ik goede begeleiding gehad vanuit het hoogheemraadschap, zowel van collega’s op kantoor als van collega’s in de buitendienst. Verder is het leuk dat mijn collega’s open staan voor al mijn vragen en nieuwe ideeën die ik heb rondom watermanagement. Zo had ik de vraag of er al onderhoudsplannen aanwezig waren voor de kunstwerken. Wanneer er onderhoudsplannen aanwezig zijn, kunnen de kunstwerken langer meegaan omdat achterstallig onderhoud wordt voorkomen en de levensduur van het kunstwerk wordt verlengd.

De opdracht vanuit school (proeve van bekwaamheid 2) had te maken met mijn eerdere vraag over de aanwezigheid van onderhoudsplannen. Ik hield mij bezig met een inventarisatie en een conditiemeting van alle kunstwerken in een aantal polders. De polders waar het om gaat zijn de Munniken, Zijllaan en Meijerpolder & Klakpolder. Door onder andere de aanleg van de A4 is het gebied rondom de polders veranderd, waardoor de watergangen van de polder sterk zijn veranderd. Een ander doel van mijn opdracht is om een onderhoudsplan aan te bieden voor inlaten en stuwen.

Een van de fijnste dingen aan het hoogheemraadschap vind ik dat je erg flexibel bent. Overal op kantoor zijn flexwerkplekken aanwezig, deze zijn vrij te gebruiken voor iedereen. Ook zijn de colleges bereid om hun werk voor jou opzij te zetten en met jou te kijken naar de vorderingen van je proeve van bekwaamheid. Ze vinden het leuk om stagiaires te helpen, je dingen te leren en hun eigen ervaringen met je te delen. Ook erg leuk is dat ze speciaal voor stagiairs lezingen houden; deze lezingen worden gegeven door vakgerelateerde mensen wat ik erg leuk vind. Op deze manier heb ik ook andere stagiaires leren kennen. Dit is een leuk groepje geworden waarmee ik bijna elke dag om kwart voor 12 lunch in de kantine. Tijdens de lunch delen we ervaringen die we hebben opgedaan tijdens onze stagedag.