Stage bij cluster ‘’DiRK’

Ik ben Jaron Borgmeier, derdejaars watermanagement student aan de Hogeschool Rotterdam en woonachtig in het historische Gouda. Als watermanager wordt je opgeleid tot een ‘water professional’ die over design, bestuurlijke en technische kennis beschikt op het gebied van water.

Om mijn kennis en werkervaring te vergroten, loop ik sinds 2 september 2019 stage bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waar ik onderdeel uitmaak van het cluster ‘DiRK’ (Dijken en regionale keringen).

Mijn zoektocht naar een stage plek was eigenlijk vrij snel duidelijk. Ik wou namelijk stage lopen bij een bedrijf waar de gehele organisatie bezig is met water en dan kom je al snel logischerwijs bij een waterschap uit. Ik heb specifiek voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gekozen, omdat mijn woonomgeving onderdeel uit maakt van het beheersgebied van Rijnland. Daarnaast was ik al eerder door school in contact gekomen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en toen beviel mij de sfeer van het waterschap als organisatie erg goed.

Mijn stage opdracht bestaat eigenlijk uit het motto van het cluster ‘DiRK’ (Dijken en regionale keringen) namelijk ‘kilometers maken’. Ik heb aan het begin van mijn stage periode twee dijkversterkingsprojecten toegewezen gekregen namelijk de Stompwijkseweg zijtak en de Hoeksche Aarkade die respectievelijk onderdeel zijn van de gemeente Leidschendam en gemeente Nieuwkoop. Mijn rol in deze twee projecten is het team, die verantwoordelijk is voor deze twee dijkversterkingsprojecten, ondersteunen door middel van het uitvoeren van allerlei taken en het oplossen van problemen die tijdens zo’n project naar boven komen. Het doel van deze stage opdracht is dus eigenlijk hetzelfde als het eerder benoemde motto van cluster ‘DiRK’. Ik help het team dat verantwoordelijk is voor de eerder benoemde dijkversterkingsprojecten, zodat de projecten sneller uitgevoerd kunnen worden.

Mijn bevindingen als stagiair van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn erg positief. Rijnland steekt veel aandacht in de betrokkenheid en de ontwikkeling van al zijn stagiaires, zoals het organiseren van veel leerzame workshops en stagiaire dagen. Daarnaast vind ik het ook erg fijn dat je als stagiair serieus wordt genomen en dat er echt iets met je gemaakte producten wordt gedaan. Je voelt je binnen dit bedrijf echt onderdeel van het team die gezamenlijk verantwoordelijk is voor ‘droge voeten en schoon water’ binnen het beheersgebied van Rijnland. Dit alles zorgt voor een veilige leeromgeving waarin je zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak kan ontwikkelen tot de persoon die jij wilt zijn.