Stage bij de afdeling Documentaire en Historische Informatievoorziening

Mijn naam is Samantha van As en ik studeer Cultureel Erfgoed met een specialisatie in de Archivistiek aan de Reinwardt Academie in Amsterdam. Dat is heel wat anders dan wat de meeste stagiaires als achtergrond hebben, zoals watermanagement, civiele techniek of werktuigkunde. Dit geeft wel aan dat Rijnland erg breed is en dat je altijd kan vragen of Rijnland een stageplek voor je heeft.

Momenteel zit ik in het vierde jaar en ben ik bezig met afstuderen. Sinds februari loop ik stage bij het team Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI). Als stageopdracht mag ik een advies geven om de profilering van het archief te verbeteren. Helaas weet niet iedereen wat voor waardevolle informatie er allemaal in de depots van Rijnland te vinden is. Om te zorgen dat er meer mensen van het archief af weten, moet er iets gedaan worden  aan de profilering. Natuurlijk zijn er al mensen die het archief raadplegen. Hierbij kan je denken aan onderzoekers die stukken uit het archief willen inzien voor hun onderzoek. Maar ook de werknemers binnen Rijnland die iets willen weten over een gemaal, kunnen bij het archief terecht met hun vragen. Daarom ben ik gestart met een enquête onder Rijnlanders. Aan het eind van mijn stage (in juni) hoop ik een advies te kunnen geven, waar Rijnland echt iets aan heeft om de profilering van het archief, zowel extern als intern, te verbeteren .  

Ik ben erg dankbaar voor mijn stage bij Rijnland. Het is erg moeilijk om een stageplek te vinden bij archiefinstellingen vanwege tijdsgebrek, personeelsgebrek en bezuinigingen. Ik heb drie maanden lang gezocht naar een stageplek en ik was erg blij toen ik eindelijk het bericht kreeg dat ik stage mocht lopen bij Rijnland. De sfeer van het team is erg gezellig. Ik kan altijd met mijn vragen bij mijn begeleiders terecht en ik word betrokken bij zaken die zich binnen het team afspelen.