Stage bij de afdeling Projecten

Mijn naam is Ruben van den Berg en ik ben 4e-jaars student Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool. Binnen deze opleiding volg ik de specialisatie Waterbouwkunde. Van jongs af aan ben in al geïnteresseerd in onderwerpen die met water te hebben. Zo ben ik lid bij een studentroeivereniging en ben ik vrijwel elke dag te vinden op het water (in een roeiboot). Sinds februari ben ik begonnen aan mijn halfjarige stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland

Via een medestudent die hier ook stage heeft gelopen, hoorde ik dat Rijnland een interessante plek is om stage te lopen. Vooral de verhalen over de fijne werksfeer en mogelijkheden om betrokken te raken bij veel afdelingen spraken mij erg aan. Daarom besloot ik om hier te gaan solliciteren voor een stage. Vanaf dag één viel het mij al op dat je niet zozeer als stagiaire wordt gezien, maar als een lid van het projectteam. De collega’s zijn er toegankelijk waardoor je veel informatie kan opdoen en zo de organisatie goed kan leren kennen.

Het komende halfjaar zit ik bij het projectteam POAA (Programma Overnemen en Afstoten Assets). Het project waar ik mij voornamelijk mee zal bezighouden van dit cluster is het realiseren van een Vispassage in Spaarndam. Deze Vispassage zal pas begin 2018 (volgens de huidige planning) worden gerealiseerd, maar het doel is om voor de aankomende zomervakantie een (definitief) ontwerp klaar te hebben. Omdat dit project in de beginfase zit, zijn er nog relatief weinig mensen betrokken bij dit project. Aan mij is het ook de taak om ervoor te zorgen dat iedereen met relevante kennis betrokken wordt bij dit project. De organisatie van Rijnland beschikt over veel interne kennis. Als stagiaire kan ik hier goed gebruik van maken om de Vispassage te kunnen realiseren.

Daarnaast doe ik ook nog ervaring op bij de Watergebiedsplannen van Boskoop en Vriezenkoop. Hier moeten diverse maatregelen getroffen worden om wateroverlast tijdens hevige regenval tegen te gaan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel belanghebbenden hebben hun eigen wensen betreft het tegengaan van wateroverlast. Het proces hoe er uiteindelijk een oplossing gevonden wordt is erg interessant, want soms zijn er zelfs documenten nodig uit de jaren ’90 om na te kunnen gaan welke afspraken er allemaal zijn gemaakt. Het hoogheemraadschap van Rijnland beschikt over een groot archief waar je veel kan leren.

Ik raad het elke student aan om hier stage te gaan lopen. In slechts een paar maanden tijd kan hier zoveel kennis worden opgedaan, omdat het op elke afdeling eigenlijk wel mogelijk is om vragen te stellen en om ervaring op te doen.