Stage bij HH Rijnland, Cluster DiRK

Ik ben Daan IJpeij, vierdejaars watermanagement student aan de hogeschool Rotterdam en woonachtig in Den Hoorn. Ik loop sinds 22 april stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland en doe hier mijn afstudeeronderzoek bij het cluster DiRK (Dijkverbeteringen Regionale keringen).

In mijn derde jaar heb ik stage gelopen bij het hoogheemraadschap van Delfland waar ik een onderzoek heb gedaan naar de functionaliteit van BWO keringen. Hier heb ik ervaren dat er enorm veel kennis en kunde bij het waterschap zit. Dit motiveerde mij tot het zoeken naar een afstudeerplek bij een ander waterschap, wat Rijnland is geworden.

Mijn afstudeeronderzoek staat in het teken van bomen op regionale keringen. De aanleiding voor dit onderzoek zijn de bomen op de regionale keringen bij het dijkversterking project aan de Voorweg, Zoetermeer. Aantal van deze bomen zijn van groot belang (Monumentaal en/of van cultuur-historische waarde), maar tegelijkertijd hoger dan 5 meter. Hierdoor ontstaan lastige situaties hoe om te gaan met de desbetreffende objecten. Het doel van mijn afstudeeronderzoek is het realiseren van een integraal afwegingskader wat zorg kan dragen voor een uniforme/eenduidige aanpak bij regionale dijkversterking projecten omtrent bomen op keringen.

Ik zit nu in mijn 10e week en ben eind september klaar met mijn afstudeeronderzoek.  Ik zal rond die tijd mijn bevindingen presenteren aan alle geïnteresseerden. Door de prettige werksfeer, de goede hulp en benaderbaarheid van iedereen binnen Rijnland zal ik nog een leerzame periode tegemoet gaan.