Stage bij projectteam Piekberging Haarlemmermeer en Handhaving

Mijn naam is Feline Rietkerk, ik ben 19 jaar en zit in mijn derde leerjaar van de opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool. Ik loop sinds eind augustus stage op de afdeling Projecten en sinds oktober ook op de afdeling Handhaving en Vergunningverlening.

Bij de afdeling Projecten zit ik bij het projectteam Piekberging Haarlemmermeer. Ik betrokken geweest bij verschillende werkzaamheden en opdrachten van het IPM-team. Dit is een erg groot en mooi project, waar voor een stagiair veel opdrachten en kansen liggen. Bij dit project heb ik veel geleerd wat zeker van pas gaat komen bij het vervolg en behalen van mijn studie. 

Bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving ben ik voornamelijk mee gegaan met diverse buitencontroles in het kader van de Keur en het Activiteitenbesluit. Hiervoor onderzocht ik afgegeven vergunningen en meldingen. Met deze buitencontroles heb ik veel inzicht en kennis opgedaan. 

Zo heb ik op een groot project gezeten waarbij ik voornamelijk opdrachten van de technisch manager en omgevingsmanager heb gekregen en ben ik veel buiten geweest waar we zowel kleine als grote projecten hebben bezocht. Ik vind persoonlijk dat als je veel wilt zien bij Rijnland dat je erg zelfstandig moet zijn en veel initiatief moet tonen. Hier had ik zeker veel moeite mee en kwam bij Rijnland erg verlegen binnen. Ik heb geleerd wat steviger in mijn schoenen te staan en op mensen af te stappen. 

Mijn doel was om zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden te verrichten en mee te gaan met collega’s van verschillende afdelingen en functies. Dit om van alle functies en rollen iets mee te pikken en een brede kennis op te doen. Bij Rijnland is het aan jou wat je wilt leren, wat je wilt zien en hier heb je alle vrijheid voor.

Ik heb nu een goed beeld kunnen krijgen welke functies mij leuk lijken, welke kant ik op wil gaan en daar ga ik in het vervolg op focussen.