Stage bij projectteam 'Verbetering IJsseldijk Gouda'

Hallo, ik ben Mitchell Vollering. Student aan de Hogeschool Utrecht. Ter afronding van mijn Bachelor Civiele Techniek ben ik op zoek gegaan naar een afstudeeropdracht in de richting waterbouw/waterveiligheid. Er is natuurlijk geen betere plek om af te studeren in deze richting dan bij de beheerders van onze wateren. Het lag dus voor de hand om bij verschillende waterschappen te informeren of er nog een interessant onderwerp beschikbaar was.

Al snel werd ik uitgenodigd door het hoogheemraadschap van Rijnland voor een kennismakingsgesprek. Wat erg interessant was, was dat het kennismakingsgesprek plaatsvond bij het boezemgemaal van Spaarndam. Het boezemgemaal werd destijds gerenoveerd. Ik kreeg dan ook direct na het gesprek een rondleiding over de werkplaats. De organisatie sprak mij enorm aan en het onderwerp was precies in de richting die ik voor ogen had. 

Eind september kon ik starten met mijn afstudeeropdracht bij het projectteam “Verbetering IJsseldijk Gouda”. De IJsseldijk in Gouda voldoet niet meer aan de nieuwe veiligheidsnorm en daarom moeten delen van de dijk worden versterkt en een aantal kunstwerken worden aangepakt. In eerste instantie zou ik aan de slag gaan met de keersluis voor het boezemgemaal van Gouda, die niet meer voldoet aan de vigerende eisen. Maar ook de Havensluis, een duikersluis waarvan gekeken wordt of het mogelijk is om deze om te bouwen tot schutsluis, was een interessante optie om dieper op in te gaan. Uiteindelijk heb ik gekozen om onderzoek te doen naar de IJsselkade.

De IJsselkade is op verschillende aspecten afgekeurd en daarom moet er voor deze kade een oplossing worden gevonden om deze weer te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Daarnaast is er vanuit de stad veel draagvlak om de kadeconstructie te voorzien van een demontabele keermuur, wat de visuele relatie met de Hollandse IJssel te goede komt. Je kan met deze opdracht dus veel kanten op en ik krijg van het hoogheemraadschap van Rijnland volledig de vrijheid om mijn eigen invulling te geven aan deze opdracht. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is een organisatie waar je jezelf goed kan ontwikkelen en een hoop kan leren op het gebied van waterveiligheid. Daarnaast worden er ook introductiedagen voor stagiaires georganiseerd, waarbij je een kijkje in de keuken krijgt van Rijnland met betrekking tot de werkzaamheden die dagelijks worden uitgevoerd. Ik raad studenten, die net als ik, de opleiding Civiele Techniek volgen en affiniteit hebben met water daarom ook zeker aan om het hoogheemraadschap van Rijnland eens te polsen voor een stageplek.