Stage lopen als projectmanager baggerwerkzaamheden

Mijn naam is Ivar Lafeber en ik ben een derdejaarsstudent Civiele Techniek aan de Hogeschool Utrecht. Op dit moment loop ik stage binnen het baggerteam van Rijnland, specifiek voor de rol Projectmanager. Zoals de naam het al zegt houdt het baggercluster zich bezig met het baggeren van de watergangen die in het gebied van Rijnland liggen. Binnen de opleiding Civiele Techniek, maar ook binnen andere (technische) opleidingen, ligt de focus steeds meer op projectmanagement. In de Nederlandse werkcultuur is het managen van projecten steeds belangrijker en deze kennis wordt bij technische opleidingen al vroegtijdig bijgebracht. Rijnland beheert meer dan 12.000 km aan watergangen en deze moeten allemaal onderhouden worden om landelijke wateroverlast te voorkomen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water. Met veel verantwoordelijkheid werk je aan projecten voor de veiligheid van veel inwoners. Nederland staat bekend om haar expertise op het gebied van waterbescherming. Door te baggeren kan Rijnland een goede doorstroming van het water garanderen, dit voorkomt wateroverlast. Tevens profiteert ook de waterkwaliteit en het waterleven van het baggeren. Het is mogelijk om bagger te gebruiken voor kadeverbetering wat zorgt voor een goede waterbescherming. Ik houd mijzelf bezig met het project Zijkanaal F, dit 2.2 kilometer lange kanaal loopt door de plaats Halfweg heen. Dit kanaal dient dus gebaggerd te worden en dit is een uitdagende klus omdat er aan beide zijde van het kanaal woonboten liggen. Ook is een ander projectteam bezig met het renoveren van een sluizencomplex bij dit kanaal. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat een nieuwe autoweg realiseren in het gebied van het kanaal. Er moet dus met veel partijen rekening gehouden worden en dat maakt dit een vrij ingewikkeld project. Daarnaast voer ik nog een pilot voor een nieuwe manier van baggeren uit; baggerspuiten. Dit houdt in dat bij kleinere watergangen boeren zelf m.b.v. een tractor, een zuiger en een baggerspuit de watergangen kunnen onderhouden. Voor deze twee projecten stel ik o.a. de projectcontracten op en maak ik offertes voor de aannemer. Je zorgt ervoor dat het project goed verloopt en hebt veel contact met externe partijen, zoals advies- en ingenieursbureaus en aannemers. 

Als projectmanager moet je technische kennis combineren met management. Tijdens deze stage heb ik mijzelf moeten verdiepen van omgevingsmanagement tot aan contracten, ook leer je hoe de gehele organisatie in elkaar zit. Als projectmanager moet je namelijk ook weten hoe een waterschap qua bestuur in elkaar steekt omdat je hier veel mee in aanraking komt. Communicatievaardigheden zijn dus belangrijk! Door veel vergaderingen te organiseren en bij te wonen leer je te werken in een projectteam en maak je dus ook daadwerkelijk deel uit van het team. Bij Rijnland krijg je de kans om zelfstandig in een projectteam aan de slag te gaan waardoor je dus ook daadwerkelijk iets om handen hebt. Onderstaand is te zien hoe de structuur van Rijnland in elkaar steekt en met welke partijen de projectmanager te maken krijgt, zoals te zien een hele hoop dus!                                                 

 

VV: Verenigde Vergadering
D&H: Dijkgraaf & Hoogheemraden (ook wel Dagelijks Bestuur)
POHO: Portefeuille Houder
OG: Opdrachtgever
Proj. Dir: Project directeur
Afd. hfd: Afdelingshoofd
PM: Projectmanager
MPB: Manager projectbeheersing
OM: Omgevingsmanager
TM: Technisch manager
CM: Contractmanager