Stagelopen tijdens corona

Mijn naam is Jelmer Hüsslage, ik kom uit Nieuwveen en woon momenteel in Rotterdam. Ik zit in het 3e jaar van de opleiding Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam en sinds september ben ik stagiair bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Bij Rijnland loop ik stage bij de afdeling Onderhoud & Beheer en heb vanuit Rijnland de opdracht gekregen op de huidige SOR’s (theoretisch document) te vertalen naar een praktisch document. De huidige SOR’s, (een document waarin basiseisen staan beschreven bij het ontwerpen van kunstwerken), worden door uitvoerders en werkvoorbereiders gebruikt in de voorbereiding.

Om de huidige SOR’s te vertalen naar een praktisch document zou ik in het begin van mijn stageperiode bij Rijnland veel buiten op locatie gaan om te zien hoe deze kunstwerken worden gerealiseerd. Met deze activiteit zou ik een breder beeld krijgen hoe deze kunstwerken worden gerealiseerd.

Door de verscherpte maatregelen van Corona is het voor mij niet mogelijk geweest om buiten op locatie te kijken. Om toch tot een praktisch document te komen van de SOR’s heb ik veel geleerd door het lezen van documenten en feedback van professionals. Uiteindelijk heb ik de SOR’s vertaald naar een beslisboomvariant.  

Buiten mijn stageopdracht om heb ik ook meegeholpen bij andere activiteiten, bijvoorbeeld bij het opstellen van twee projectplannen. Deze twee projectplannen gaan over het verplaatsen van een inlaat. Met het verplaatsen van de inlaat zal er een beter doorstroming in de watergang gerealiseerd worden. Dit is nodig om de ecologie van de watergang te verbeteren.  

Rijnland heeft in het begin van mijn stageperiode aangegeven dat stagiairs bij Rijnland serieus worden genomen. Dit heb ik ook zo ervaren. Bij vragen over mijn gemaakte werkzaamheden kon ik altijd terecht bij mijn stagebegeleider en andere werknemers. Daarnaast heb ik ook altijd wekelijks contact gehad met mijn stagecoördinator. Tijdens dit contactmoment kon ik terecht als ik ergens problemen mee had of behoefte aan had.

Ik heb door de maatregelen van corona veel thuis moeten werken, net als iedereen. Omdat ik weinig heb kunnen zien wat er afspeelt op andere afdelingen heeft mijn stagecoördinator me in contact gebracht met werknemers van andere afdelingen. Dit geeft aan dat Rijnland de stagiair zich betrokken laat voelen gedurende de stageperiode.