Voldoende water

Mijn naam is Danny van Jole momenteel studeer ik Watermanagent op het MBO Westland. Voor mijn 2e leerjaar loop ik stage bij hoogheemraadschap van Rijnland. Het feit dat ik Watermanagent heel leuk vind heeft het mij een mooie kans geboden om bij het waterschap de veiligheid van droge voeten in te zien.

Het klimaat verandert extreem natte maar ook juist droge periodes komen voor .
In ons waterrijke land wordt het steeds belangrijker om het water ruimte te geven om de erge druk van de boezem tegen te gaan ,maar ook juist in een gebied te brengen in tijden van droogte.

Peilbeheersing in gebied zuid van Hoogheemraadschap van Rijnland volg ik grotendeels mijn stage.Daar hebben de watersysteembeheerders de taak het waterpeil in een gebied op gewenste niveau te houden door
kunstwerken. Als het water in een gebied te hoog is stroomt er water over een stuw naar ander oppervlaktewater of wordt het door een gemaal weggepompt. Als het waterpeil te laag is, wordt er via het gemaal water naar het gebied gepompt of in tijden van droogte ingelaten om kwel te voorkomen.

Om de oevers te beschermen tegen overstromingen zijn wij wezen controleren in de watergangen dat de maaiwerkzaamheden goed zijn uitgevoerd met een brede doorgang met aan de zijkanten een goede ecologische
waarde.

Tevens ben ik betrokken geweest bij projectvergaderingen over de aanleg of vervanging van kunstwerken om mee te denken aan een goede oplossing. Met een gebiedscoördinator heb ik eigenlijk de andere kant van Rijnland gezien
hoe er afspraken worden gemaakt met werkzaamheden aan een watergang. En hoe een toezichthouder het werk controleert of ze aan de juiste eisen voldoen.

Bij Rijnland heb ik voornamelijk geleerd hoe mooi het is om te werken met water en geleerd hoe een gebied onder NAP 24 uur per dag beheerst word om woonwijken en polders droog te houden. De kennis die ik hier heb opgedaan ga ik in de toekomst zeker kunnen gebruiken.