Watergebiedsplan Greenport Boskoop

Mijn naam is Thijs Baalbergen, ik ben sinds februari stagiaire bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Mijn studie civiele techniek volg ik op de Haagse Hogeschool, inmiddels het 4e jaar. Na deze stage bij Rijnland hoef ik alleen nog te gaan afstuderen.

De stage die ik op dit moment loop bij Rijnland, duurt twintig weken en is op de afdeling projecten. Op deze afdeling houd ik mij bezig met het watergebiedsplan Greenport Boskoop. Hieronder valt de Gouwepolder waar ik met name werkzaam ben. In deze polder moeten diverse maatregelen toegepast worden, om de waterhuishouding op orde te krijgen. In 2014 is hier namelijk flink overlast van water geweest, dit moet in het vervolg voorkomen worden.

Eén van deze maatregelen is het opwaarderen en verbreden van watergangen. Hiervoor zijn wij bezig met het inventariseren van watergangen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de polder in zijn huidige vorm. Naast deze maatregel ben ik op dit moment actief bezig met de planvorming van een vaste opstelplaats voor noodpompen in de Gouwepolder. Hier kunnen straks in geval van nood, direct pompen opgesteld worden.

Mijn stage bij Rijnland ervaar ik als een prettige plek, om mijn kennis over water en het waterbeheer uit te kunnen breiden. Hiervoor krijg ik binnen Rijnland voldoende ruimte en collega’s zijn ook bereid om te helpen. Verder zijn de stage uren in overleg ook flexibel in te vullen.

Op dit moment ben ik ongeveer halverwege mijn stage en ik heb er vertrouwen in dat de tweede helft net zo goed gaat verlopen. Ik hoop voor Rijnland waardevol te zijn en zelf ook nog een hoop te leren.