Wel of geen trillingsmetingen toepassen?

Mijn naam is Bart Rosmolen en ik volg de opleiding werktuigbouwkunde aan de Haagsche hogeschool in Delft en zit inmiddels in het 3e leerjaar. Ik ben ooit begonnen met MBO werktuigbouwkunde niveau 4 en heb toen al een keer stage gelopen bij de afdeling onderhoud, dus was ik voor sommige Rijnlanders een bekend gezicht. Nu loop ik dan ook weer stage binnen team onderhoud, maar werkzaam in team onderhoudmanagement.

De stageduur is 11 weken en loopt van 13 november 2017 tot 2 februari 2018. Momenteel zit ik in de laatste week en ben ik bezig mijn stage af te ronden. Alvorens de stage begon, is er aan mij een stageopdracht toegewezen en uitgelegd, zodat ik meteen wist wat er van mij werd verwacht. De onderzoeksvraag van de stageopdracht was: "In welke gevallen in het voor het hoogheemraadschap van Rijnland aantrekkelijk/ nuttig om trillingsmetingen toe te passen?" 

Dit onderzoek is tot stand gekomen, nadat er voor iedere oplevering van een installatie een referentie-trillingsmeting wordt gedaan (nulmeting) en ook toepasbaar is als conditiebewaking van objecten/ componenten. Daardoor is er door Rijnland als proef een trillingsmetingsinstallatie geplaatst op de influentvijzels op de waterzuivering in Katwijk. Deze trillingsmeting is toegepast, omdat er vele problemen waren aan de boven- en onderlagers van de vijzels. Met deze trillingsmeting kan nauwkeurig het storingsgedrag worden gemonitord. Bij Rijnland is het onbekend in hoeverre deze proefopstelling verloopt en waar er allemaal nog meer in het gebied van Rijnland trillingsmetingen worden uitgevoerd. Daarbij ook in hoeverre dit voor Rijnland aantrekkelijk is om erin te stappen en het verder te implementeren in het planmatig onderhoud. Daarin moet mijn onderzoek helderheid geven en een passend advies geven naar team onderhoud. 

Om het onderzoek een extra input te geven, heb ik enkele locaties bezocht in het gebied van Rijnland waar trillingsmetingen zijn uitgevoerd of aanwezig waren. Ook heb ik gesprekken gevoerd met betrokkenen/ leveranciers omtrent conditiebewaking. Daarnaast is er een uitstapje geweest naar waterschap Zuiderzeeland. Bij waterschap Zuiderzeeland implementeren zij conditiebewaking in het planmatige onderhoud. Denk hierbij aan trillingsmeting, olieanalyses en thermografische analyses. In het kort is er in het onderzoek tot de conclusie gekomen dat het voor het hoogheemraadschap van Rijnland zeker met oog op de toekomst, aantrekkelijk kan zijn om trillingsmetingen toe te passen. Daarbij heb ik enkele aanbevelingen, valkuilen en trends weergeven als aanvulling daarop in het onderzoek. 

Bij het hoogheemraadschap van Rijnland heb ik een aangename manier van werken ervaren. Zo ben je daadwerkelijk bezig met een opdracht waarvan de uitkomsten gebruikt gaat worden. Verder ben je geheel vrij in je doen en laten en kan je zelf bepalen hoe je je onderzoek indeelt/ uitvoert. Daarnaast werk je in een prettige werksfeer, zit je dicht op de praktijk en op het kantoor is iedereen behulpzaam en geïnteresseerd in je werkzaamheden. Je bent echt onderdeel van een team! Ik raad het daarom ook iedereen aan om de mogelijkheden te bekijken om stage te kunnen lopen bij Rijnland. De kennis en ervaringen die ik bij het hoogheemraadschap heb opgedaan gaan mij zeker van pas komen bij het vervolg en behalen van mijn studie.