Waterketen

Het is een voortdurende uitdaging om de waterketen slim en efficiënt in te richten. Technische en innovatieve ontwikkelingen helpen daarbij, maar ook samenwerking met collega-waterschappen en andere overheden. De maatregelen die Rijnland neemt, zijn gericht op de kwaliteitsverbetering van gezuiverd afvalwater. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om zogeheten probleemstoffen te voorkomen, te verwijderen en om stoffen te hergebruiken.