Calamiteiten

Het calamiteitenplan beschrijft de wijze waarop de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen Rijnland is vormgegeven en de wijze waarop de benodigde kwaliteit wordt geborgd. Het calamiteitenplan vormt daarmee de voorbereiding op en de bestrijding van incidenten en calamiteiten.

Calamiteitenplan 2018 (pdf, 30.2 MB)

Dit plan regelt het optreden van het hoogheemraadschap bij incidenten en calamiteiten die zijn gerelateerd aan de taken van het hoogheemraadschap en die zich voordoen in het beheergebied van het hoogheemraadschap.

Het calamiteitenplan geeft onder ander weer:

  1. de taken waarvoor het hoogheemraadschap staat;
  2. de beleidsdoelstellingen (missie, visie en ambitie) die door Rijnland zijn geformuleerd;
  3. een risico-inventarisatie van mogelijk voorkomende calamiteiten;
  4. een beschrijving van beoogde operationele prestaties; 
  5. een beschrijving van calamiteitenorganisatie; 
  6. een beschrijving van de faseringen en bijbehorende procedures