Sanering waterbodem NAF-terrein

Aan het werk in de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn

Het NAF-terrein is een locatie langs de Oude Rijn in Alphen aan den Rijn, waar de Nederlandse Asphaltfabriek (NAF) van 1921 tot begin jaren tachtig dakbedekking en mastiek produceerde. Daarnaast werd op de locatie carbolineum ingekocht en overgeslagen in kleine vaten. Als gevolg van deze activiteiten zijn de landbodem en waterbodem op en in de directe nabijheid ernstig verontreinigd geraakt.

Provincie Zuid-Holland saneert de waterbodem met als doel de geuroverlast voor de omgeving en verdere verspreiding van de  verontreiniging  te voorkomen. Gelijktijdig wordt het baggerslib op de waterbodem verwijderd, zodat de vaarweg weer op diepte is en het water goed kan doorstromen.

 De sanering van de waterbodem is een project waarbij de gemeente Alphen aan den Rijn, Rijnland en de provincie Zuid-Holland ieder vanuit hun eigen belang nauw met elkaar samenwerken. De regierol ligt bij de provincie Zuid-Holland. Dat betekent onder andere dat de provincie over het project communiceert met de omgeving.

Meer informatie

Meer informatie over de sanering van de waterbodem leest u op www.zuid-holland.nl/naf-terrein. Algemene informatie over baggeren vindt u op www.zuid-holland.nl/baggeren. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar zuid-holland@pzh.nl.

Luchtfoto met globale locatie verontreiniging waterbodem Oude Rijn