Veiligheid

Zonder duinen, dijken en kades zou het hele gebied van Rijnland, met uitzondering van de duinenrij zélf, onder water verdwijnen. Om dat te voorkomen, en om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, houden we de waterkeringen in ons gebied in goede conditie.

Klaar voor de toekomst

Al eeuwen lang verzorgt Rijnland het periodieke onderhoud van haar waterkeringen. We werken in een dynamisch en dichtbevolkt gebied. De bodem zakt en periodes waarin de dijken uitdrogen worden opgevolgd door maanden waarin het hevig en langdurig regent. Om ook hier goed op voorbereid te zijn versterken en verhogen we veel dijken en kades. Om de stijging van de zeespiegel op te vangen versterken we  ook een deel van de zeewering. Meer weten? Lees verder bij Dijken en kades en bij Kust. Ook de bescherming van waterkeringen tegen de graverij van muskus- en beverratten maakt onderdeel uit van de taak van de waterschappen. Lees verder bij muskusrattenbeheer.

Altijd paraat

Stel dat er onverhoopt een keer iets misgaat, er breekt bijvoorbeeld een dijk door en er is een overstroming, dan hebben wij als waterschap de taak ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Onze speciaal getrainde medewerkers staan dag en nacht paraat om bij ongevallen en calamiteiten snel en goed te kunnen optreden. Meer weten? Lees verder bij Dag en nacht paraat.