Muskusrattenbeheer

Rijnland werkt aan uw veiligheid. Wij zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen die nodig zijn om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.

plaatsen vlaggetjes

Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie: Muskusrattenbeheer.

Opgegraven gangen van de muskusrat

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland,  Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meldt dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 63 45 756. 

Bekijk het filmpje over een alternatieve methode voor het vangen van de muskusrat.

Dit en veel andere filmpjes zijn ook te vinden op de videopagina van dijken en kades.

Check hier welke rat u heeft gezien: muskusrattenbestrijding