verkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Veelgestelde vragen

vraag en antwoord

De geschiedenis van Rijnland

screenshot video geschiedenis van Rijnland

Belangrijke aanvulling van centraal stembureau

Naar aanleiding van de voorinlevering van de stukken voor de kandidaatstelling wil het centraal stembureau de bepalingen over de in te leveren formulieren verhelderen. Het centraal stembureau accepteert daar waar nodig geprinte scans of kopieën van origineel ondertekende instemmingsverklaringen (Model H9), als blijkt dat de ondertekening voldoende betrouwbaar is. Een gescande verklaring bevat een elektronische handtekening in de zin van artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat geldt ook voor de verklaring van de gemachtigden (Model H3-1/H3-2) en ondersteuningsverklaringen (Model H4). De kandidatenlijst zelf (Model H1) moet wel origineel ondertekend zijn (met een natte handtekening), door de inleveraar. Van belang is voor alle formulieren dat de authenticiteit van de informatie en handtekening kunnen worden vastgesteld.

Besluit Centraal Stembureau kandidatenlijsten

Het Centraal Stembureau heeft het besluit genomen over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.