Privacy statement voor werving- en selectiedoeleinden

Het Hoogheemraadschap van Rijnland hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens.

Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Het Hoogheemraadschap van Rijnland en worden opgenomen in onze database. Jouw gegevens zullen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure automatisch worden geanonimiseerd.