Vacatures

Vacature leer werk plek procestechniek

  • Publicatiedatum: 10 september 2018
  • Sluitingsdatum: 31 december 2018

Ben jij de nieuwe procesoperator van de toekomst?

De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 20 afvalwaterzuiverings-installaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning. Het team bedienen (20 fte) waar jij in gaat werken heeft als taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast worden in 4 clusters door procesoperators lokaal op zuiveringen en rioolgemalen werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. processturing. Voor diverse werkzaamheden is er nauwe samenwerking met collega’s van team beheer en bedrijfsbureau.

Adviseur Omgevingsmanager

  • Publicatiedatum: 21 november 2018
  • Sluitingsdatum: 23 december 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Samen met zevenhonderd collega’s en de nieuwste technieken zorgen we voor droge voeten in ons gebied. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
                                                                        
Ben jij een oplossingsgerichte verbinder?
Rijnland werkt met IPM-teams aan projecten om droge voeten en schoon water te realiseren, zoals grote renovaties van awzi’s, dijkversterkingen en watergebiedsplannen. De omgevingsmanager – lid van zo’n team - voert zijn of haar rol uit met ondersteuning van een of een aantal omgevingsadviseurs. 
 
 Welke projecten?  
Als adviseur omgevingsmanager kun je in alle projecten worden ingezet. Zie voor meer informatie over alle  projectclusters op
www.rijnland.net/werk-in-uitvoering.

Adviseur Geo-informatie

  • Publicatiedatum: 19 november 2018
  • Sluitingsdatum: 06 januari 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Adviseur.
 
Het team waar jij in gaat werken heeft de taak om de kerngegevens van de primaire
processen (watersysteem en zuiveren) in te winnen, valideren, beheren, analyseren, rapporteren en Rijnland-breed te ontsluiten. Het team voert de regie over het gegevensbeheer m.b.t. de primaire taken en heeft een makelaarsfunctie als het gaat om
gegevens en informatiebehoefte. Daarnaast coördineert het team de opdrachtverlening
richting Aquon (waterschapslaboratorium) voor heel Rijnland. Het team levert adequate en actuele producten voor diverse afdelingen binnen Rijnland (o.a. beleid en planontwikkeling, projecten, vergunningverlening & handhaving, watersystemen en zuiveren). Hierbij moet je denken aan een actueel legger en beheerregister, bijhouding van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, Rijnland-brede databeheer van watersysteem en waterketen, rapportages over zwemwater, Kaderrichtlijn Water, bestrijdingsmiddelen en in het beeld brengen van de effecten van maatregelen in ons beheergebied.
 

Teamleider Automatisering

  • Publicatiedatum: 27 november 2018
  • Sluitingsdatum: 03 januari 2019

Ben je een ervaren, sterke verbindende leider? Voel je je als een vis in het water in een organisatie die volop in ontwikkeling is? Loop je warm voor het verder brengen van het team Automatisering, waarbij je leiding geeft aan werkplekbeheerders, systeembeheerders en de mensen van het Servicepunt. Hou je van samenwerken en zie je een uitdaging in het helpen vormgeven van de Digitale Transformatie? Lees dan verder!
 
Droge voeten, schoon water. Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners.

Team Automatisering
Het team waar je leiding aan geeft, is verantwoordelijk voor de eerste- en tweedelijns ondersteuning voor aanvragen, meldingen en storingen op gebied van ICT- en facilitaire zaken. Die verzoeken komen binnen bij het Servicepunt. Dat zijn allerlei soorten meldingen en vragen die we zoveel mogelijk direct afhandelen. Complexere meldingen gaan door naar gespecialiseerde collega's die er verder mee aan de slag gaan. De meldingen zijn zeer uiteenlopend, zowel in onderwerpen als complexiteit. Zo kun je denken aan netwerkstoringen, inlogproblemen, het uitleveren van mobiele telefoons, maar ook zaalreserveringen.
 
Een belangrijke taak van het team is het beheren en onderhouden van het ICT netwerk en de ICT systemen van zowel het Hoogheemraadschap van Rijnland als van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is daarin een flinke uitdaging om met alle eisen, wensen en beveiligingsmaatregelen een optimale ICT werkplek te bieden aan de medewerkers van beide waterschappen. Daarbij proberen we te zoeken naar flexibiliteit en toekomstgerichte oplossingen. De elkaar snel opvolgende technische ontwikkelingen en de aandacht voor de Digitale Transformatie maakt dat je soepel met veranderingen moet kunnen omgaan en nieuwe kennis makkelijk eigen moet maken.
 
Naast de dagelijkse (beheer-) taken levert het team veel inzet in projecten op het gebied van automatisering. Denk hierbij aan het uitrollen van nieuwe applicaties, het opzetten en inrichten van onderliggende infrastructuur, het implementeren van flexibel werken binnen en buiten het pand en het zorgdragen voor updates van software.
 
We werken intensief samen met hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard en vanuit Leiden ondersteunen naast het hoogheemraadschap van Rijnland ook dit Hoogheemraadschap. We hebben dus samen één gezamenlijke I&A afdeling. Naast team Automatisering bestaat die afdeling uit het team Informatisering en het team Applicaties.