Vacatures

Voorzitter/leden Rekenkamercommissie

  • Publicatiedatum: 23 januari 2020
  • Sluitingsdatum: 09 februari 2020

Sta jij voor transparantie en publieke verantwoording? De rekenkamercommissie biedt inzichten in de prestaties van het Hoogheemraadschap van Rijnland als geheel en formuleert aanbevelingen voor het algemeen bestuur. Op dit moment wordt er een nieuwe Rekenkamercommissie samengesteld. En zijn wij op zoek naar drie nieuwe leden, waarvan er één benoemd zal worden tot voorzitter.

Het doel van de Rekenkamercommissie (RKC) is door middel van onderzoeken inzicht te bieden in de prestaties van het Hoogheemraadschap van Rijnland als geheel en voor het algemeen bestuur aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk bij het selecteren van onderwerpen voor onderzoeken en bij het opstellen van conclusies en aanbevelingen. Zij werkt hierbij nauw samen met de verenigde vergadering en de ambtelijke organisatie.

Sinds de oprichting in 2006 levert de Rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de publieke verantwoording van het waterschap naar het eigen bestuur en de maatschappelijke omgeving.