Vacatures

Configuratiebeheerder Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 04 december 2017
 • Sluitingsdatum: 28 februari 2018

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Uitvoerder Beheer en Onderhoud Procesautomatisering (PA). 
 
Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De technisch specialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.

De configuratiebeheerder is verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de Configuration Management Data Base (CMDB), het opzetten en beheren van reserveonderdelen. Het beheren van de software bibliotheken (typicals). De configuratiebeheerder adviseert en ondersteunt bij het maken van investeringsbeslissingen en draagt zorg voor periodieke rapportage.
 

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 04 januari 2018
 • Sluitingsdatum: 18 februari 2018

 
Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld ondersteunen.
Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op de afdeling Onderhoud, team Procesautomatisering. De afdeling Onderhoud  is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De afdeling Onderhoud is ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten

Onderhoudsmanager afvalwaterketen (36 uur)

 • Publicatiedatum: 19 januari 2018
 • Sluitingsdatum: 06 februari 2018

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over.
Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We transporteren en zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten.
En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is ook een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van onderhoudsmanager afvalwaterketen. Je komt te werken op de afdeling Onderhoud, team Onderhoudsmanagement. De afdeling Onderhoud  is verantwoordelijk voor het in stand houden van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het zuiveren van afvalwater en het beheer van het watersysteem.
De afdeling Onderhoud is ook het technische kenniscentrum van de organisatie. Het team onderhoudsmanagement stelt op en beheert o.a. de onderhoud strategieën en onderhoudsconcepten, de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en de Standaard Ontwerp Richtlijnen (SOR waarin de functionele en technische eisen zijn vastgelegd waaraan de assets moeten voldoen).
Binnen het team zijn de vakdisciplines werktuigbouw, elektrotechniek, civiele techniek en grond mechanica vertegenwoordigd, waarbij de assets, technische inhoud en de werkprocessen ons binden.

Adviseur Informatievoorziening in de rol Operational Security Officer

 • Publicatiedatum: 24 januari 2018
 • Sluitingsdatum: 18 februari 2018

Droge voeten, schoon water
 
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers van ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers. We zijn een kennisintensief bedrijf, informatievoorziening  staat volop in de aandacht.
 
Ben jij een adviseur met kennis van informatiebeveiliging en steek je graag je handen uit de mouwen?
 
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor een adviseur in de rol Operational Security Officer bij het team Informatisering.
 
Het vakgebied Informatievoorziening is constant in ontwikkeling en biedt veel kansen en uitdagingen. De I&A teams verzorgen de dienstverlening aan de hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland & de Krimpenerwaard. Informatiebeveiliging is een onmisbare component in het beheren en bewaken van de gehele informatievoorziening – een productiefactor waarop we steeds zwaarder leunen. De Rijnlandse Chief information Security Officer (CiSO) stuurt het security office (SO) aan waarbinnen beveiligingsbeleid gemaakt, doorgevoerd en beheerd wordt en waar voorkomende incidenten worden aangepakt en opgelost.
Om het security office te completeren én om de slagkracht ervan te vergroten, zoeken we een adviseur Informatievoorziening in de rol Operational Security Officer (OSO) die het management adviseert en proactief ondersteunt.
 
Als Adviseur informatievoorziening heb je kennis van de actuele uitdagingen op het gebied Informatiebeveiliging. Vanuit jouw kennis en ervaring kun je op tactisch / operationeel niveau snel tot de kern van de zaak doordringen, risico’s inschatten en praktische adviezen aandragen die in lijn zijn met de beveiligingseisen en -wensen van de  organisatie. Je acteert op informatiebeveiligingsincidenten en bewaakt de afhandeling ervan. Je spreekt de verantwoordelijke business eigenaren aan op het nakomen van afspraken en je ondersteunt ze bij het op orde krijgen en houden van het informatiebeveiligingsplan alsmede bij het opstellen van de nodige rapportages en bij interne en externe audits.
 

Ervaren systeembeheerder

 • Publicatiedatum: 05 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 25 februari 2018

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
ICT is binnen Rijnland volop in beweging. Als systeembeheerder ben je zowel verantwoordelijk voor de inrichting en het systeembeheer van onze ICT-infrastructuur. Ben jij als ICT professional in staat om zelfstandig projecten uit te voeren? En ben jij een teamspeler met gevoel voor eigenaarschap en ondernemerschap? Dan zoeken wij jou!

Teamleider (manager) Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 05 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 19 februari 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zorg jij ervoor dat ons PA Beheer gesteld staat voor de uitdagingen van nu en in de toekomst?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk als je teamleider bent van ons team Procesautomatisering (PA). 

De afhankelijkheid van procesautomatisering in de aansturing van de primaire bedrijfsprocessen in het watersysteem- en zuiveringsbeheer wordt steeds groter (‘machine vervangt mens’). Binnen Rijnland is de procesautomatisering zich aan het ontwikkelen van een ondersteunend systeem naar een ‘primaire asset’ in de bedrijfsvoering. Met deze ontwikkeling worden de systemen steeds complexer, ontstaan meer koppelingen naar andere systemen en wordt de validatie van data steeds ingewikkelder.
 
De komende jaren vindt een transitie plaats van lokale naar centrale aansturing van installaties in het zuiveringsbeheer. Hiertoe is binnen Rijnland het afgelopen jaar een Centrale Proceskamer (CPK) ingericht. Momenteel loopt een project om de PA voor alle zuiveringen te moderniseren en de installaties gefaseerd aan te sluiten op de CPK. De eerste zuivering is medio 2016 aangesloten op de CPK en de laatste zuivering zal volgens de huidige planning eind 2019 worden opgeleverd voor centrale aansturing. Binnen het watersysteembeheer is een vergelijkbare vernieuwingsslag in voorbereiding.

Daarnaast is na diverse incidenten rondom informatiebeveiliging en de toenemende ‘cybercrime’ landelijk de aandacht voor informatiebeveiliging en fysieke beveiliging van installaties en systemen aanzienlijk toegenomen. Naar aanleiding hiervan is voor de waterschappen een aantal eisen vastgesteld waaraan de informatiebeveiliging moet voldoen; dit is vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen.
 
Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is een stevige professionalisering van het beheer van onze procesautomatisering noodzakelijk. Hierbij zal de komende jaren gelijktijdig op verschillende borden geschaakt moeten worden. Aan de ene kant zal de inrichting en ontwikkeling van een toekomstbestendige PA beheerorganisatie tijd en aandacht vragen van de organisatie en betrokken medewerkers. Aan de andere kant zal het op orde houden en verhelpen van storingen aan verouderde systemen, het ondersteunen en overnemen van de projecten gericht op vernieuwing van de PA infrastructuur en systemen en het beheren van de vernieuwde infrastructuur en systemen veel inzet van de medewerkers vergen.  

Operationeel Adviseur (36 uur)

 • Publicatiedatum: 12 januari 2018
 • Sluitingsdatum: 26 januari 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap. Operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken zoals waterkeringen, gemalen en watergangen.
 

Manager projectbeheersing (36 uur)

 • Publicatiedatum: 06 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 20 februari 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 

Inkoop adviseur (36 uur)

 • Publicatiedatum: 09 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 04 maart 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
Om te zorgen dat we droge voeten en schoon water op een duurzame en innovatieve wijze kunnen blijven garanderen, zoeken we voor Team Financiën, Inkoop en Subsidies (team FIS): een inkoopadviseur met een visie op inkopen en aanbesteden en gevoel voor bestuur en organisatie m/v.
 

Proces- en Relatiemanager (36 uur)

 • Publicatiedatum: 06 februari 2018
 • Sluitingsdatum: 01 maart 2018

Durf jij vernieuwend samen te werken met de omgeving?
Verbindende en resultaatgerichte Proces- en Relatiemanager gezocht!
 
Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van het Rijnlands gebied ligt onder de zeespiegel. Als we stoppen met pompen, loopt het gebied onder water. Daarnaast werken we bij Rijnland aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Uiteraard doen we dat op een manier die innovatief en duurzaam is, met aandacht voor het waterbewustzijn en participatie van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.