Vacatures

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 09 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 01 januari 2020

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld te ondersteunen.

Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op bij het cluster Informatie, team Procesautomatisering. Het cluster Informatie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud  binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten.

Medewerker DIV

 • Publicatiedatum: 17 september 2019
 • Sluitingsdatum: 30 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Dit doet het Team
Het team Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI) waarin jij gaat werken adviseert de organisatie over documentbeheer en geeft trainingen aan medewerkers en teams. Het Team heeft ook als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Het functioneel beheer van het DMS MyCorsa NxT, onze sjablonentool iWriter, het bibliotheekprogramma ADLIB en het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis is de verantwoordelijkheid van het team. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in
www.archieven.nl. Medewerkers van het team  verzorgen rondleidingen in het gemeenlandshuis in Leiden en in de archiefbewaarplaats, schrijven artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.

Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 09 (Adviseur stedelijk water)

 • Publicatiedatum: 17 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 24 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt er voor dat burgers, bedrijven en medeoverheden de regels van Rijnland naleven zodat het water in de sloten, plassen en meren schoon en op het gewenste peil blijft en de dijken veilig blijven. Traditioneel doen we dit door watervergunningen te verlenen, toezicht te houden op de naleving van de regels en waar nodig handhavend op te treden bij overtredingen.

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus over tal van plannen en projecten en toetsen wij bouwplannen en ruimtelijke plannen op de gevolgen voor de waterhuishouding.

Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 teams, Noord, Zuidoost en Zuidwest. In de teams werken vergunningverleners, planadviseurs, toezichthouders en handhavers.

We zoeken een collega die bijdraagt aan het borgen van onze waterbelangen in tal van plannen van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus. De werkzaamheden bestaan uit pro-actief en integraal adviseren over water in het stedelijke gebied.  Je weet wat er speelt op het gebied van grond-, oppervlakte- en hemelwater en je bent thuis in de wereld van het afvalwater en riolering. Thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, innovatie en waterveiligheid spreken je aan.

Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 10 (Adviseur stedelijk water)

 • Publicatiedatum: 17 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 24 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.


Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt er voor dat burgers, bedrijven en medeoverheden de regels van Rijnland naleven zodat het water in de sloten, plassen en meren schoon en op het gewenste peil blijft en de dijken veilig blijven. Traditioneel doen we dit door watervergunningen te verlenen, toezicht te houden op de naleving van de regels en waar nodig handhavend op te treden bij overtredingen.

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus over tal van plannen en projecten en toetsen wij bouwplannen en ruimtelijke plannen op de gevolgen voor de waterhuishouding.

Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 teams, Noord, Zuidoost en Zuidwest. In de teams werken vergunningverleners, planadviseurs, toezichthouders en handhavers.

We zoeken een collega die bijdraagt aan het borgen van onze waterbelangen in tal van plannen van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus. De werkzaamheden bestaan uit pro-actief en integraal adviseren over water in het stedelijke gebied.  Je weet wat er speelt op het gebied van grond-, oppervlakte- en hemelwater en je bent thuis in de wereld van het afvalwater en riolering. Thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, innovatie en waterveiligheid spreken je aan.
 

Technisch Manager

 • Publicatiedatum: 30 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 17 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Samen met zevenhonderd collega’s en de nieuwste technieken zorgen we voor droge voeten in ons gebied. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Ben jij een oplossingsgerichte Technisch Manager?
Rijnland werkt met IPM-teams aan projecten om droge voeten en schoon water te realiseren, zoals grote renovaties van awzi’s, dijkversterkingen en watergebiedsplannen. De Technisch manager – lid van zo’n team - voert zijn of haar rol uit met ondersteuning van een aantal technisch adviseurs.

Wij zoeken een Technisch Manager voor het projectcluster “(HWBP) Kunstwerken”.
Dit recent opgerichte projectcluster bestaat uit IPM-team(s) met een groep adviseurs die samen optrekken. Op dit moment speelt vooral de aanpak van een aantal historische sluizen in Gouda , en Spaarndam, die onderdeel vormen van een primaire of regionale kering. Deze projecten vallen onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In Halfweg gaat het om het vergroten van de afvoer door een historisch sluizencomplex . Deze projecten bevinden zich in de verkenningsfase (het komen tot een voorkeursalternatief). Binnenkort wordt in Gouda ook een nieuw dijktraject opgestart.

Uitdaging bij deze projecten is het vinden van technische oplossingen, die passen bij de cultuurhistorische context. Ook draagt de Technisch Manager een  belangrijk steentje bij aan het uniformeren van de aanpak in het net opgerichte projectcluster.

Contentmedewerker / communicatieadviseur

 • Publicatiedatum: 05 november 2019
 • Sluitingsdatum: 19 november 2019

Ben je een ster met socials en heb je een passie voor water? 
Kom stralen bij het hoogheemraadschap van Rijnland!


Zonder water geen leven
Water. We drinken het, we zwemmen erin en het is de bron van leven voor onze natuur, landbouw en veeteelt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt al eeuwenlang voor droge voeten en voldoende water van goede kwaliteit. Met elkaar zorgen we ervoor dat 1,3 miljoen mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.  Voor de inwoners van dit prachtige gebied spreekt dat voor zich, maar wij weten dat het niet vanzelfsprekend is. De ruimte is schaars en de uitdagingen zijn groot. Klimaatverandering vraagt om een aanpassing van het gebied, maar ook de energietransitie en de woningbouwopgave doen een beroep op de beschikbare ruimte. Samenwerking met andere partijen is essentieel.

Zet jij het werk van Rijnland met ons op de kaart?
Dat is namelijk een belangrijke opgave van het team Communicatie.
Het team waarin je terechtkomt, heeft onder andere als taak om het waterbewust zijn te vergroten en bewoners, ondernemers en organisaties bekender te maken met het werk van Rijnland. We gaan in gesprek met bewoners en ondernemers in het verzorgingsgebied over ons werk en zoeken actief samenwerking met onze stakeholders. Ook bij calamiteiten staat ons team klaar om collega’s en andere betrokkenen te informeren en voor te lichten.

Tactisch adviseur Bedrijfsbureau Zuiveren - Veiligheid en Milieu

 • Publicatiedatum: 05 november 2019
 • Sluitingsdatum: 08 december 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
De 3 zuiveringsteams van het cluster Beheren en Bedienen van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheren 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 85 rioolgemalen en ruim 250 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
De tactisch adviseur is werkzaam bij het Bedrijfsbureau Zuiveren. Er zijn vier tactisch adviseurs binnen het Bedrijfsbureau, die samen de schakel vormen tussen het beleid en de operatie. De tactisch adviseur die wij zoeken heeft thema's Milieu en Veiligheid in zijn takenpakket. Daarnaast zullen de vier adviseurs elkaars sparringpartner zijn en moeten ze elkaar ook (deels) kunnen waarnemen.

Operationeel Adviseur Bedrijfsbureau Zuiveren

 • Publicatiedatum: 05 november 2019
 • Sluitingsdatum: 08 december 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Sta jij voor schoon water en is samenwerken jouw kracht?
Denk jij van buiten naar binnen?

Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Adviseur. De 3 zuiveringsteams van het cluster Beheren en Bedienen van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheren 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 85 rioolgemalen en ruim 250 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.

Het team bedrijfsbureau (17 fte) waarin jij komt werken heeft de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hiervoor biedt het bedrijfsbureau ondersteuning aan het MT van het cluster en aan de teams bedienen en beheren zuiveren.

Communicatieadviseur bestuur

 • Publicatiedatum: 05 november 2019
 • Sluitingsdatum: 24 november 2019

Ben jij een enthousiaste communicatieadviseur en heb je ervaring met woordvoering? Duik in de waterwereld en kom werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland!

Droge voeten, schoon water. Vroeger, nu en in de toekomst.
Water. Het is de bron van ons bestaan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt al eeuwenlang voor droge voeten en schoon water. Met elkaar zorgen we ervoor dat 1,3 miljoen mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.  Voor de inwoners van dit prachtige gebied spreekt dat voor zich, maar wij weten dat het niet vanzelfsprekend is. De ruimte is schaars en de uitdagingen zijn groot. Klimaatverandering vraagt om een aanpassing van het gebied, maar ook de energietransitie en de woningbouwopgave doen een beroep op de beschikbare ruimte. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Samenwerking met andere partijen is hoe dan ook essentieel.

Zet jij het werk van Rijnland met ons op de kaart?
Het team waarin je terechtkomt, heeft onder andere als taak om bewoners, ondernemers en organisaties bekender te maken met het werk van Rijnland en om samen met andere partijen te werken aan oplossingen die ervoor zorgen dat onze delta leefbaar blijft. Juist omdat die droge voeten en schoon water geen vanzelfsprekendheid meer zijn.
Ook bij calamiteiten staat ons team klaar om collega’s, inwoners en andere betrokkenen te informeren en voor te lichten.

Als je bij ons komt werken, kom je in een warm bad, maar niet in een gespreid bed. Wij zijn een team in ontwikkeling, dus als jij je schouders eronder wilt zetten en met ons mee wilt bouwen, moet je nu zeker verder lezen.

Senior medewerker digitaal informatiebeheer (DIV) / beleidsmedewerker

 • Publicatiedatum: 07 november 2019
 • Sluitingsdatum: 30 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Dit doet het Team
Het team Documentaire en Historische Informatievoorziening (DHI) waarin jij gaat werken adviseert de organisatie over digitaal documentbeheer en geeft trainingen aan medewerkers en teams. Het Team heeft ook als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Het functioneel beheer van het DMS MyCorsa NxT, onze sjablonentool I Writer, het bibliotheekprogramma ADLIB en het collectiebeheersysteem MAIS-Flexis is de verantwoordelijkheid van het team. Met MAIS-Flexis participeert Rijnland in
www.archieven.nl. Medewerkers van het team  verzorgen rondleidingen in het gemeenlandshuis in Leiden en in de archiefbewaarplaats, schrijven artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.