Vacatures

Vacature leer werk plek procestechniek

  • Publicatiedatum: 10 september 2018
  • Sluitingsdatum: 31 december 2018

Ben jij de nieuwe procesoperator van de toekomst?

De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 20 afvalwaterzuiverings-installaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning. Het team bedienen (20 fte) waar jij in gaat werken heeft als taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast worden in 4 clusters door procesoperators lokaal op zuiveringen en rioolgemalen werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. processturing. Voor diverse werkzaamheden is er nauwe samenwerking met collega’s van team beheer en bedrijfsbureau.

Medewerker Gebouwen- en contractbeheer

  • Publicatiedatum: 19 oktober 2018
  • Sluitingsdatum: 01 november 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Kun jij goed plannen en organiseren?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor deze functie. Het team Facilitaire Dienstverlening, onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering, waar jij in gaat werken heeft als taak het leveren van service en producten betreffende catering, gebouwenbeheer, interne ondersteuning, schoonmaak, grafische vormgeving en repro, beheer- en restauratie van erfgoed, postkamer en contractbeheer. In dit team werken 23 medewerkers.