Vacatures

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 09 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 01 januari 2020

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld te ondersteunen.

Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op bij het cluster Informatie, team Procesautomatisering. Het cluster Informatie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud  binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten.

Hoofd Bestuurszaken

 • Publicatiedatum: 18 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 18 augustus 2019

Water, bron van ons bestaan
Het westen van Nederland is één van de meest kwetsbare delta’s ter wereld. Met 6,6 miljoen inwoners en 7 meter onder NAP is water een cruciale factor. Water is de bron van ons bestaan. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt er samen met haar partners aan, om er voor te zorgen dat mensen kunnen blijven wonen, werken en recreëren in de West-Nederlandse delta. Voor nu, maar ook voor in de verdere toekomst. Dagelijks zetten de circa zevenhonderd mensen van het hoogheemraadschap van Rijnland zich hier voor in.

Het waterbeheer in onze delta is complex en uitdagend. We zetten ons in voor voldoende, schoon en gezond water,  verwerken het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Gebruikmakend van de nieuwste technieken en innovaties werken we aan droge voeten. We doen dit samen met gemeenten, bedrijven, agrariërs, provincie en andere stakeholders. Werken bij ons waterschap, is werken in een uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Het hoofd bestuurszaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en borging van het bestuursproces. Hij/zij is de rechterhand van de secretaris-algemeen directeur in de secretaris-rol, en de schakel tussen organisatie en bestuur in het dagelijks werk. De uitdaging van het hoofd bestuurszaken is om met de bestuursadviseurs en –ondersteuners de ondersteuning van het bestuur naar een hoger (kwaliteits-)niveau te tillen. Deze rol is enerzijds juridisch-bestuurlijk van aard: borging van de kwaliteit van het bestuursproces en de stukken. Anderzijds is de rol aansturend en verantwoordelijk voor van de ontwikkeling en de kwaliteit van het team. Tenslotte is het hoofd bestuurszaken het zichtbare aanspreekpunt voor zowel dagelijks- als algemeen  bestuur.

Resultaten

 • Verder verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning van het bestuur (D&H en VV), inclusief borging van het verloop en de verslaglegging en opvolging van acties van- en uit de bestuursvergaderingen;
 • Optimaliseren van de kwaliteit van de bestuursstukken;
 • VV-accounthouder: aanspreekpunt vanuit de ambtelijke organisatie voor de VV;
 • Aansturen van de eenheid met bestuursadviseurs en –ondersteuners van 8 fte (budget- enpersoneelsverantwoordelijk) waarbij het aantal medewerkers afhankelijk zal zijn van de keuzes die gemaakt gaan worden m.b.t. de invulling van het team bestuurszaken;
 • Geeft leiding aan de medewerkers, coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, draagt de bedrijfscultuur uit door voorbeeldgedrag;
 • Verantwoordelijk voor de doorvertaling van de strategie van de organisatie naar de eenheid;
 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie en werkwijze op het vakgebied van bestuursadvisering en – ondersteuning;  proceseigenaar van het proces bestuursadvisering en –ondersteuning.

Vakspecialist Keringen

 • Publicatiedatum: 26 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 01 september 2019


Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Keringen.

Je komt te werken bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Ontwerpen en Databeheer. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.  De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van  (bouw)projecten. Als vakspecialist Keringen heb jij de kennis en kunde in huis om de keringen goed te onderhouden. Dit doe je samen met collega’s uit hetzelfde team maar ook in projecten.
 

Inkoop adviseur

 • Publicatiedatum: 30 juli 2019
 • Sluitingsdatum: 28 augustus 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Kun jij goed luisteren?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Inkoop Adviseur.
Ben je een ervaren, sterke en oplossingsgerichte inkoopadviseur? Voel jij je als een vis in het water in een organisatie die volop in ontwikkeling is?
Lees dan verder.

Om te zorgen dat we droge voeten en schoon water op een duurzame en innovatieve wijze kunnen blijven garanderen, zoeken we voor Team Financiën, Inkoop en Subsidies (team FIS) een inkoopadviseur met een visie op inkopen en aanbesteden en gevoel voor bestuur en organisatie. Iemand die kan denken in kansen, mogelijkheden en in oplossingen. Herken jij je in dit profiel, dan kijken we met belangstelling uit naar je sollicitatie.

Beheerder lokaal

 • Publicatiedatum: 13 augustus 2019
 • Sluitingsdatum: 03 september 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Uitvoerder Beheer en Onderhoud (zuiveringsbeheerder). Het team Zuiveren Beheer waar jij in gaat werken heeft als taak om de bedrijfsvoering op de zuiveringen zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Dit team is verdeeld in 4 clusters en werkt nauw samen met de teams Bedienen en Onderhouden.

De werkzaamheden van de beheerders bestaan uit het verrichten van controles en het uitvoeren van inspecties volgens looproutes en werkzaamheden die kort van tevoren worden ingepland door de coördinatoren met als doel de zuiveringen en de gemalen werkend, veilig, toegankelijk en schoon te houden.  

Inkoop assistent met aandacht voor contracten en bestellen

 • Publicatiedatum: 13 augustus 2019
 • Sluitingsdatum: 26 augustus 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Kun jij zelfstandig werken en ben je een teamspeler?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van inkoop assistent.
Team Inkoop, waar jij in gaat werken, faciliteert, geeft richting en kaders voor een professionele inkoopfunctie en staat voor deskundige advisering over rechtmatige, doelmatige en duurzame inkoop. Daarnaast is het van belang dat bij Rijnland het contractmanagement en  bestelproces verder doelmatig wordt ingericht en onderhouden.

Als inkoop assistent richt je je op contractmanagement, het bestelproces en ondersteuning van de inkopers bij hun aanbestedingen. Voor zowel contractmanagement als het bestelproces wordt je de sturende kracht voor het verder professionaliseren binnen Rijnland. Je zoekt hiertoe actief samenwerking met andere teams. Daarnaast assisteer je het team bij diverse aanbestedingsprocessen.

Functioneel beheerder Wonderware

 • Publicatiedatum: 15 augustus 2019
 • Sluitingsdatum: 13 oktober 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 84 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.
Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
Het team Bedrijfsbureau Zuiveren, waarin jij komt te werken, heeft de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen (clusters) die lokaal werkzaamheden uitvoeren t.b.v. processturing.

Watersysteembeheerder (2fte)

 • Publicatiedatum: 15 augustus 2019
 • Sluitingsdatum: 05 september 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Rijnland is op zoek naar twee nieuwe collega‘s in het team Watersysteembeheer. Ben jij een buitenmens en heb jij oog voor detail om het watersysteem te beheren? Heb jij de scherpte om op tijd signalen te herkennen die ons watersysteem beïnvloeden en kan je snel reageren bij meldingen en acute situaties?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Watersysteembeheerder
Het team Watersysteembeheer maakt onderdeel uit van cluster Beheren & Bedienen. Het team Watersysteembeheer heeft 26 medewerkers, bestaande uit 22 watersysteembeheerders en 4 coördinatoren.

Elke watersysteembeheer heeft een eigen gebied waarin ze de dagelijkse, brede zorg hebben voor het watersysteem. Dit houdt in dat zij continu op de hoogte moeten zijn van de stand van zaken met betrekking tot de waterkeringen, watergangen, gemalen en andere peil regulerende kunstwerken binnen het watersysteem. Door hun gebiedskennis en mobiliteit zijn zij steeds de ogen en oren in het veld en kunnen snel reageren bij meldingen en acute situaties. Een intensieve, proactieve samenwerking met onder andere het team Onderhoud is essentieel om gezamenlijk er voor te zorgen dat de assets beschikbaar zijn en hun functie behouden.