Vacatures

Contractmanager (Projecten)

  • Publicatiedatum: 18 juni 2018
  • Sluitingsdatum: 01 september 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Innovaties en samenwerking met de omgeving zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Kun jij goed samenwerken?
Rijnland werkt in integraal projectmanagementteams (IPM-teams) aan dijkversterkingen, watergebiedsplannen en grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als contractmanager ben je de schakel tussen techniek en omgeving enerzijds en de markt anderzijds. Je stuurt één of meerdere teams aan met interne adviseurs en een ingenieursbureau en je stemt af met beheerders en onderhouders. Samenwerken is essentieel.

Manager Projectbeheersing met kostenmanagement ervaring

  • Publicatiedatum: 31 juli 2018
  • Sluitingsdatum: 15 augustus 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Over de functie Manager Projectbeheersing
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is een politiek bestuurlijke organisatie. Bij het uitvoeren van de projecten waar jij als Manager Projectbeheersing deel van uit maakt, is het van belang dat je vooruitkijkt en dat je project in control is en blijft. Dat doe je door een zo betrouwbaar mogelijk inzicht over de stand van zaken van de projecten te geven. Rijnland werkt met IPM-teams aan projecten in het kader van ‘droge voeten en schoon water’. Voorbeelden zijn grote renovaties van awzi’s, dijkversterkingen, gemalen en watergebiedsplannen. Hierin ben je als Manager Projectbeheersing de spin in het web binnen het project en zorg je er voor om samen met het team tot een positief gezamenlijk eindresultaat te komen.
 
“Ben jij een oplossingsgerichte verbinder?”
 
“Ben jij de spin in het IPM-web?”

Informatiemanager

  • Publicatiedatum: 08 augustus 2018
  • Sluitingsdatum: 02 september 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Informatiemanager binnen het team Ontwerpen en Databeheer
 
Voor een efficiënte en doelmatige uitvoering van onderhoud is het noodzakelijk
de ‘basis’ op orde te hebben. De noodzakelijke ‘basis’ op orde gaat vooral om een goed ingericht beheer van technische informatie over onze assets.
Dit valt onder de competentie Asset Data Control binnen het Value Driven Maintenance (VDM) model wat de afdeling Onderhoud hanteert voor de inrichting en professionalisering van de onderhoudsprocessen. Het is belangrijk om informatie actueel, betrouwbaar en compleet beschikbaar te stellen, zowel vanuit de wet en regelgeving als voor de gebruikers van de informatie.
 
Informatie moet eenvoudig bereikbaar zijn en uitnodigen om nieuwe mogelijkheden met de informatie te initiëren. Om aan de veranderende vraag te kunnen voldoen zal Asset Data Control verder moeten door ontwikkelen van een vraag gestuurde eenheid naar een eenheid die slimme oplossingen bedenkt om aan behoeftes te voldoen en om behoeftes te ontwikkelen.
 
Als informatiemanager moet je naast de kennis van het vak informatiemanagement ook communicatieve en organisatorische vaardigheden hebben om zaken voor elkaar te krijgen. We hebben behoefte aan een doener die initiatief neemt! Iemand die zaken in beweging gaat brengen. Mensen en werkprocessen aan elkaar gaat koppelen. Samenwerking gaat verbeteren en gemeenschappelijke belangen onder de aandacht gaat brengen.