Vacatures

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 09 mei 2019
 • Sluitingsdatum: 01 januari 2020

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld te ondersteunen.

Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op bij het cluster Informatie, team Procesautomatisering. Het cluster Informatie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud  binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten.

Voorzitter/leden bezwaarschriftencommissie

 • Publicatiedatum: 27 september 2019
 • Sluitingsdatum: 18 oktober 2019

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De commissie adviseert - na het horen van indieners van bezwaarschriften en eventuele belanghebbenden - dijkgraaf en hoogheemraden over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden. De hoorzittingen worden gehouden door de voorzitter en twee leden, waarbij de leden vergaderen volgens een roulatiesysteem. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

De kandidaten mogen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn (geweest) onder verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap van Rijnland, noch deel uitmaken van een commissie of organisatie die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering, de vorming van of besluitvorming over het beleid van het waterschap en de uitvoering daarvan.

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode gelijk aan de zittingstermijn van de leden van het algemeen bestuur .De benoeming kan éénmaal met vier jaar verlengd worden. Kandidaten dienen per januari 2020 beschikbaar te zijn.

Inkoop assistent

 • Publicatiedatum: 15 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 05 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Kun jij zelfstandig werken en ben je een teamspeler?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van inkoop assistent.
Team Inkoop, waar jij in gaat werken, faciliteert, geeft richting en kaders voor een professionele inkoopfunctie en staat voor deskundige advisering over rechtmatige, doelmatige en duurzame inkoop. Daarnaast is het van belang dat bij Rijnland het contractmanagement en  bestelproces verder doelmatig wordt ingericht en onderhouden.

Als inkoop assistent richt je je op contractmanagement, het bestelproces en ondersteuning van de inkopers bij hun aanbestedingen. Voor zowel contractmanagement als het bestelproces wordt je de sturende kracht voor het verder professionaliseren binnen Rijnland. Je zoekt hiertoe actief samenwerking met andere teams. Daarnaast assisteer je het team bij diverse aanbestedingsprocessen.

(Coördinator) Procesvoerder Centrale Proceskamer

 • Publicatiedatum: 11 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 03 november 2019

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners.

Ben jij de regisseur die op afstand zorgt voor schoon afvalwater en houdt van een uitdaging?
De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.
Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
Het team bedienen (28 fte) waarin jij komt werken heeft de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen die lokaal werkzaamheden uitvoeren t.b.v. processturing.

Procesoperator Centrale Proceskamer

 • Publicatiedatum: 11 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 03 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.
Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
Het team bedienen (28 fte) waarin jij komt werken heeft de taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast zijn er 4 mobiele groepen (clusters) die lokaal werkzaamheden uitvoeren t.b.v. processturing en beheer.

Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 09 (Adviseur stedelijk water)

 • Publicatiedatum: 17 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 03 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt er voor dat burgers, bedrijven en medeoverheden de regels van Rijnland naleven zodat het water in de sloten, plassen en meren schoon en op het gewenste peil blijft en de dijken veilig blijven. Traditioneel doen we dit door watervergunningen te verlenen, toezicht te houden op de naleving van de regels en waar nodig handhavend op te treden bij overtredingen.

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus over tal van plannen en projecten en toetsen wij bouwplannen en ruimtelijke plannen op de gevolgen voor de waterhuishouding.

Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 teams, Noord, Zuidoost en Zuidwest. In de teams werken vergunningverleners, planadviseurs, toezichthouders en handhavers.

We zoeken een collega die bijdraagt aan het borgen van onze waterbelangen in tal van plannen van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus. De werkzaamheden bestaan uit pro-actief en integraal adviseren over water in het stedelijke gebied.  Je weet wat er speelt op het gebied van grond-, oppervlakte- en hemelwater en je bent thuis in de wereld van het afvalwater en riolering. Thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, innovatie en waterveiligheid spreken je aan.

Adviseur Plantoetsing en Vergunningverlening 10 (Adviseur stedelijk water)

 • Publicatiedatum: 17 oktober 2019
 • Sluitingsdatum: 03 november 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.


Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?

De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt er voor dat burgers, bedrijven en medeoverheden de regels van Rijnland naleven zodat het water in de sloten, plassen en meren schoon en op het gewenste peil blijft en de dijken veilig blijven. Traditioneel doen we dit door watervergunningen te verlenen, toezicht te houden op de naleving van de regels en waar nodig handhavend op te treden bij overtredingen.

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering aan gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus over tal van plannen en projecten en toetsen wij bouwplannen en ruimtelijke plannen op de gevolgen voor de waterhuishouding.

Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 teams, Noord, Zuidoost en Zuidwest. In de teams werken vergunningverleners, planadviseurs, toezichthouders en handhavers.

We zoeken een collega die bijdraagt aan het borgen van onze waterbelangen in tal van plannen van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en stedenbouwkundige bureaus. De werkzaamheden bestaan uit pro-actief en integraal adviseren over water in het stedelijke gebied.  Je weet wat er speelt op het gebied van grond-, oppervlakte- en hemelwater en je bent thuis in de wereld van het afvalwater en riolering. Thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, innovatie en waterveiligheid spreken je aan.