Vacatures

Adviseur waterkwantiteit

 • Publicatiedatum: 29 maart 2018
 • Sluitingsdatum: 30 april 2018

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners.

Ben jij de ‘adviseur waterkwantiteit´die inhoudelijk en procesmatig alles tot in de puntjes verzorgt?
Het team integraal wateradvies (team IWA, 25 fte) verzorgt advies- en onderzoeksactiviteiten voor de primaire taken: waterketen, waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterveiligheid. De werkwijze van het team kenmerkt zich door een snelle, zorgvuldige en verdiepende benadering van de adviesvraag.
Veel van de doelen van Rijnland worden behaald binnen de zogenaamde watergebiedsplannen. Hierin wordt het watersysteem en de omgeving onder de loep genomen met verschillende analyses en op orde gebracht met maatregelen. Ook worden peilbesluiten vernieuwd en afgestemd op mogelijk veranderende omstandigheden.

Inkoop adviseur

 • Publicatiedatum: 05 april 2018
 • Sluitingsdatum: 05 oktober 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
Om te zorgen dat we droge voeten en schoon water op een duurzame en innovatieve wijze kunnen blijven garanderen, zoeken we voor Team Financiën, Inkoop en Subsidies (team FIS): een inkoopadviseur met een visie op inkopen en aanbesteden en gevoel voor bestuur en organisatie m/v.
 

Cultuurtechnisch Adviseur

 • Publicatiedatum: 09 april 2018
 • Sluitingsdatum: 27 april 2018

Rijnland is op zoek naar een specialist op het gebied van cultuurtechnisch onderhoud. Dit om het watersysteem nog beter beheersbaar te maken. Heb jij de kennis en kunde in huis om watergangen goed te onderhouden en weet je dit samen met de collega’s van beleid en onderhoud zodanig te combineren, dat er een gezamenlijk draagvlak ontstaat om ons watersysteem te beheren en beheersen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap. Operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken. Hieronder vallen  waterkeringen, gemalen en watergangen.

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

 

Adviseur Kunstwerken

 • Publicatiedatum: 09 april 2018
 • Sluitingsdatum: 27 april 2018

Rijnland is op zoek naar een specialist op het gebied van kunstwerken (gemalen). Dit om het watersysteem nog beter beheersbaar te maken. Ken jij de techniek en de risico’s van deze kunstwerken en weet je deze samen met de collega’s van beleid en onderhoud zodanig te combineren, dat er een gezamenlijk draagvlak ontstaat om ons watersysteem te beheren en beheersen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap. Operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken. Hieronder vallen waterkeringen, gemalen en watergangen.

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.


 

Medewerker Documentaire Informatievoorziening (DIV)

 • Publicatiedatum: 11 april 2018
 • Sluitingsdatum: 29 april 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
 
Vind jij het fijn als alles op rolletjes loopt?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Ondersteuner.
Het Team Documentaire en Historische Informatievoorziening(DHI) waarin jij gaat werken heeft als doelstelling het ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van documenten, boeken en rapporten, multimedia, archieven en collecties. Het team adviseert de organisatie over documentbeheer en geeft trainingen aan medewerkers en Teams. Het functioneel beheer van het DMS Corsa, het bibliotheekprogramma ADLIB en het archiefsysteem Mais Flexis is de verantwoordelijkheid van het team. Met Mais Flexis participeert Rijnland in
www.archieven.nl. Medewerkers van het team  verzorgen rondleidingen in het gemeenlandshuis in Leiden en in de archiefbewaarplaats, schrijven artikelen, geven lezingen en verlenen medewerking aan publicaties over de historische achtergrond van hedendaagse gebeurtenissen.
 

Adviseur Monitoring en Gegevensbeheer Waterkwantiteit

 • Publicatiedatum: 19 april 2018
 • Sluitingsdatum: 07 mei 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij naar oplossingen buiten de gebaande paden?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Adviseur. Het team Monitoring en Kerngegevensbeheer (M&K), waar jij in gaat werken, heeft een makelaarsfunctie voor het inwinnen, analyseren, beheren en rapporteren van watersysteemgegevens en evaluaties van maatregelen en meetnetten.
 
Het team inventariseert binnen de organisatie de informatiebehoefte, vertaalt deze naar meetplannen en opdrachten, die door het eigen laboratorium of ingenieursbureaus worden uitgevoerd. Dit betreft de taakvelden waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, geo informatie en overige voor het waterschap belangrijke gegevens. Aansluitend stelt Monitoring de meetgegevens beschikbaar aan de organisatie, in de vorm van data of rapportages. In dit team gaan we serieus voor het beste resultaat, zijn we direct naar elkaar, maar ook betrokken.