Vacatures

Specialist Procesautomatisering met ICT affiniteit (36 uur)

 • Publicatiedatum: 01 maart 2018
 • Sluitingsdatum: 30 juni 2018

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
 
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Specialist Procesautomatisering met ICT affiniteit.
 
Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De technisch specialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.

De Specialist Procesautomatisering met ICT affiniteit is in de basis verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de Procesautomatisering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Specifiek zijn wij op zoek naar een specialist voor de systemen die de automatisering verzorgen van onze objecten in Watersystemen.
Je werkt hierbij samen met collega’s binnen het team Procesautomatisering. Maar wij verwachten ook een proactieve nauwe samenwerking met collega’s van Watersystemen (Peilbeheerders) en met collega’s van ICT (kantoorautomatisering).
 

Afstudeerderopdracht innovatie in regionale keringen

 • Publicatiedatum: 17 mei 2018
 • Sluitingsdatum: 17 november 2018

Rijnland beheert ruim 1200km regionale kering en verbetert hiervan ongeveer 25km per jaar. Eén van de speerpunten van het huidige college van Rijnland is innovatie. Vanuit het verbeterproject voor de regionale keringen willen we graag onderzoeken welke technische innovaties voor ons bruikbaar zijn. Er loopt een aantal project overstijgende verkenningen (POV’s) onder het hoogwaterbeschermingsprogramma en er zijn ontwikkelingen van kennis op andere sporen. Middels deze afstudeeropdracht wil Rijnland graag in beeld brengen welke innovaties we kunnen toepassen voor het verbeteren van afgekeurde regionale keringen.

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 04 januari 2018
 • Sluitingsdatum: 30 juni 2018

 
Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld ondersteunen.
Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op de afdeling Onderhoud, team Procesautomatisering. De afdeling Onderhoud  is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De afdeling Onderhoud is ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten

Vacature leer werk plek procestechniek

 • Publicatiedatum: 12 juni 2018
 • Sluitingsdatum: 31 augustus 2018

Ben jij de nieuwe procesoperator van de toekomst?

De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert 20 afvalwaterzuiverings-installaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning. Het team bedienen (20 fte) waar jij in gaat werken heeft als taak om de bedrijfsvoering van zuiveren zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  Het bedienen vindt centraal plaats vanuit een centrale proceskamer daar waar het kan. Daarnaast worden in 4 clusters door procesoperators lokaal op zuiveringen en rioolgemalen werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. processturing. Voor diverse werkzaamheden is er nauwe samenwerking met collega’s van team beheer en bedrijfsbureau.

Proces- en Relatiemanager

 • Publicatiedatum: 18 juni 2018
 • Sluitingsdatum: 01 juli 2018

Durf jij vernieuwend samen te werken met de omgeving?
Verbindende en resultaatgerichte Proces- en Relatiemanager gezocht!
 
Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van het Rijnlands gebied ligt onder de zeespiegel. Als we stoppen met pompen, loopt het gebied onder water. Daarnaast werken we bij Rijnland aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Uiteraard doen we dat op een manier die innovatief en duurzaam is, met aandacht voor het waterbewustzijn en participatie van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Een verbindende Proces- en Relatiemanager die gaat voor resultaat
Dat vinden we bij Rijnland belangrijk voor de rol van Proces- en Relatiemanager.
Bij Rijnland hebben we meerdere omgevingsgerichte rollen. Ten eerste omgevingsmanagement van projecten. Ten tweede relatiemanagement: het onderhouden van relaties met o.a. gemeenten, natuur en landbouworganisaties, bedrijven en regionale samenwerkingsverbanden. De derde rol heeft betrekking op procesmanagement: het inbrengen van Rijnlandse belangen bij ontwikkelingen van derden, het vormgeven van Rijnlandse processen en bestuurlijke thema’s als participatie, innovatie en duurzaamheid.
 
Je komt te werken in een gezellig team met sociale, ondernemende en toegewijde collega’s die elkaar helpen en enthousiasmeren. De mensen van het team Proces & Omgeving zitten dicht bij het “vuur” en zijn de verbinding tussen de buitenwereld, beleid en bestuur.

Procesleider Energieneutraliteit

 • Publicatiedatum: 18 juni 2018
 • Sluitingsdatum: 01 juli 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Denk jij van buiten naar binnen?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Procesleider.
Bij Rijnland hebben we meerdere omgevingsgerichte rollen. Ten eerste omgevingsmanagement van projecten. Ten tweede relatiemanagement: het onderhouden van relaties met o.a. gemeenten, natuur en landbouworganisaties, bedrijven en regionale samenwerkingsverbanden. De derde rol heeft betrekking op procesmanagement: het inbrengen van Rijnlandse belangen bij ontwikkelingen van derden, het vormgeven van Rijnlandse processen en bestuurlijke thema’s als participatie, innovatie en duurzaamheid.
 
Je komt te werken in een gezellig team met sociale, ondernemende en toegewijde collega’s die elkaar helpen en enthousiasmeren. De mensen van het team Proces & Omgeving zitten dicht bij het “vuur” en zijn de verbinding tussen de buitenwereld, beleid en bestuur.

Contractmanager (Projecten)

 • Publicatiedatum: 18 juni 2018
 • Sluitingsdatum: 01 september 2018

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Innovaties en samenwerking met de omgeving zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Kun jij goed samenwerken?
Rijnland werkt in integraal projectmanagementteams (IPM-teams) aan dijkversterkingen, watergebiedsplannen en grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als contractmanager ben je de schakel tussen techniek en omgeving enerzijds en de markt anderzijds. Je stuurt één of meerdere teams aan met interne adviseurs en een ingenieursbureau en je stemt af met beheerders en onderhouders. Samenwerken is essentieel.