Vacatures

Onderhoudstechnicus

 • Publicatiedatum: 11 april 2019
 • Sluitingsdatum: 09 mei 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Het team Uitvoeren waar je als onderhoudstechnicus voor komt te werken bestaat uit ca. 30 collega’s. Het team is verdeeld over 2 clusters en gezamenlijk dragen we bij aan het technisch in stand houden van de ruim 600 Rijnlandse objecten. Het eerste cluster verzorgt het eerste lijns verzorgend onderhoud. Het tweede cluster (2e lijns) verhelpt storingen, voert werk uit inspecties uit en pakt periodiek onderhoud aan (dit laatste is in een beginstadium). Door de kennis die opgedaan wordt in het veld wordt er ook zeer frequent een beroep gedaan door de overige teams binnen onderhoud op de technische hands-on kennis die het team heeft, ‘het technische support’. De werkzaamheden zijn van elektrotechnische en werktuigbouwkundige aard.
 

Operationeel Adviseur regionale keringen

 • Publicatiedatum: 12 april 2019
 • Sluitingsdatum: 30 april 2019

Rijnland is op zoek naar een specialist op het gebied van keringen. Dit om het watersysteem nog beter beheersbaar te maken. Heb jij de kennis en kunde in huis om keringen goed te onderhouden en weet je dit samen met de collega’s van beleid en onderhoud zodanig te combineren, dat er een gezamenlijk draagvlak ontstaat om onze keringen te beheren en beheersen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap. Operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken. Hieronder vallen waterkeringen, gemalen en watergangen.

Hoger VeiligheidsKundige (HVK-er)

 • Publicatiedatum: 14 maart 2019
 • Sluitingsdatum: 28 maart 2019

We zoeken een HVK-er die zijn wortels heeft in de techniek en zich thuis voelt op de werkvloer van het waterschap.
 
Ben jij een praktijk gerichte HVK-er?
Rijnland werkt in het Cluster Realisatie & Onderhoud aan projecten om droge voeten en schoon water te realiseren, zoals grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties, dijkversterkingen en watergebiedsplannen. Maar ook regulier onderhoud, preventief en correctief, behoort tot onze taken. De HVK-er voert zijn of haar rol uit in deze omgeving.

Vakspecialist Procesautomatisering

 • Publicatiedatum: 14 maart 2019
 • Sluitingsdatum: 30 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Procesautomatisering.   
 

Het vakgebied Procesautomatisering is constant in verandering en zo ook bij Rijnland. De balans tussen standaardisatie, onderhoudbaarheid  en levensduurkosten vraagt om technische specialisten die weten hoe Rijnlandse installaties (zuiveringen en gemalen) werken. De vakspecialist Procesautomatisering kan vanuit zijn technische achtergrond complexe problemen analyseren en deze vertalen naar oplossingen en heldere opdrachten aan opdrachtnemers.
 
De vakspecialist is tevens in staat om zijn collega’s binnen en het team PA bij complexe storingen in het veld te ondersteunen.

Daarnaast werk je als projectmedewerker binnen nieuwbouw- en/of renovatieprojecten en ben je verantwoordelijk voor het vakgebied Procesautomatisering. Draag je de zorg dat standaardisering, uniformiteit en onderhoudbaarheid van de PA vanuit Rijnlands belang binnen het project geborgd wordt. Hiervoor voer je in projectteamverband zowel intern als extern overleg met andere disciplines, aannemers en ingenieursbureaus. Je bent in staat om bij de uitvoering van projecten  fabriekstesten (FAT’s) en installatietesten (SAT’s en SIT’s) uit te voeren.
 
Je komt te werken op bij het cluster Informatie, team Procesautomatisering. Het cluster Informatie is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud  binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten.

Onderhoudsadviseur / Reliability engineer

 • Publicatiedatum: 25 maart 2019
 • Sluitingsdatum: 22 april 2019

Onderhoudsadviseur / reliability engineer
Het team onderhoudsmanagement is op zoek naar een reliability engineer om de beschikbaarheid van de Rijnlandse assets te waarborgen. Heb jij de kennis en kunde in huis om onderhoudsconcepten op te stellen en steeds verder te optimaliseren? Heb jij het in je om management en collega's op de werkvloer op één lijn te krijgen om zo jouw analyses optimaal in te kunnen zetten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Rijnland: Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Team onderhoudsmanagement
Het team onderhoudsmanagement waar jij in gaat werken is het team dat, als het gaat om onderhoud, naar de toekomst kijkt en richting geeft  door de WAT en de WAAROM vragen te beantwoorden. Wij werken volgens de principes van assetmanagement (functie/risico/kosten). Wij creëren overzicht en inzicht over onze assets, die wij in een LTAP (Lange Termijn Asset Planning) vertalen.
Wij wegen, op basis van functie/risico/kosten en levensduur, af wat het juiste Onderhoud voor onze assets is. Wij zijn het technische kenniscentrum van Rijnland en hierdoor geven wij vorm aan standaardisatie. Hierin staan wij voor basis op orde maar zoeken actief naar kansen om bij te dragen aan innovatie en duurzaamheid. Wij zetten ons in om samen te werken met onze interne en externe partners. 

Medewerkers van het team zijn proactief, oplossingsgericht, rolvast en gericht op het behalen van gezamenlijk Rijnlandse doelstellingen. Medewerkers werken veilig en zijn zich bewust van hun handelen op de omgeving.

Kan jij op basis van een risico benadering de goede balans te vinden tussen preventief en correctief onderhoud?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van onderhoudsadviseur.
 

Medewerker Civiele- en Cultuur techniek (2,0 fte)

 • Publicatiedatum: 27 maart 2019
 • Sluitingsdatum: 22 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van Medewerker Civiele/Cultuur techniek Beheer en Onderhoud. Het team waar jij in gaat werken heeft als taak om de planning en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, voor te bereiden, laten uitvoeren door externe, begeleiden en controleren.
 
Voor de vacature medewerker Civiel en Cultuur techniek zoeken wij twee nieuwe collega’s. De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld tussen de disciplines:

 • Voor de uitvoering van Civiel technische werkzaamheden vragen wij een nieuwe collega met ervaring in het onderhoud aan persleidingen, Zuiveringen, Polder -en riool gemalen.
 • Voor de uitvoering van Cultuur technische werkzaamheden vragen wij een nieuwe collega met ervaring in het onderhoud aan waterkeringen en kunstwerken (bv stuwen, dammen, duikers, inlaten, beschoeiingen enz.).

Werkvoorbereider elektrotechniek en werktuigbouw

 • Publicatiedatum: 04 april 2019
 • Sluitingsdatum: 25 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van werkvoorbereider. Het team waar jij in gaat werken is verantwoordelijk  voor het uitvoeren van elektrotechnische- en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden. De werkvoorbereider is sterk in het organiseren van de juiste materialen en middelen binnen de gestelde doelen en kaders en is een belangrijke schakel in het werkproces. Het onderhoudsmanagementsysteem vormt de basis waar vanuit gewerkt wordt. Als werkvoorbereider, sta je daarvoor aan de lat. Het betreft een bestaande maar in ontwikkeling zijnde functie in een team van meerdere werkvoorbereiders.

Gegevenscoördinator

 • Publicatiedatum: 05 april 2019
 • Sluitingsdatum: 22 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Ben jij altijd op zoek naar de juiste oplossing?
Als gegevenscoördinator bij het team Ontwerpen en Databeheer ben je gepositioneerd binnen het cluster Realisatie en Onderhoud. Het Cluster is o.a. verantwoordelijk voor het in standhouden van de Rijnlandse installaties ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Binnen het cluster worden verschillende applicaties gebruikt ter ondersteuning van het onderhoudsproces.

Vakspecialist Keringen

 • Publicatiedatum: 05 april 2019
 • Sluitingsdatum: 22 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van Vakspecialist Keringen.

Je komt te werken bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Ontwerpen en Databeheer. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.  De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van  (bouw)projecten. Als vakspecialist Keringen heb jij de kennis en kunde in huis om de keringen goed te onderhouden. Dit doe je samen met collega’s uit hetzelfde team maar ook in projecten.

Vakspecialist Cultuur- en Civiele Techniek (2 fte)

 • Publicatiedatum: 05 april 2019
 • Sluitingsdatum: 22 april 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie van vakspecialist.

Je komt te werken bij het Cluster Realisatie en Onderhoud in het team Ontwerpen en Databeheer. Het cluster is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.  De teams welke verantwoordelijk zijn voor het onderhoud binnen Rijnland zijn ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van  (bouw)projecten.

Als vakspecialist houd je je bezig met het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van renovatie-, nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten. Het betreft hier objecten zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen, poldergemalen, stuwen en inlaten.
Binnen onze projectteams voor nieuwbouw en renovatie van zuiveringen en gemalen, is jouw taak te bewaken dat werken volgens technische voorschriften en procedures van Rijnland worden uitgevoerd.
Dit voer je samen met de collega’s van de andere disciplines uit het team als werktuigbouw en elektrotechniek.
Je waakt over de kwaliteit van door externe adviseurs opgestelde ontwerp- en contractdocumenten.
Voor onderhoudswerken stel je zelf deze documenten op.

Voor de vacature Vakspecialist Cultuur- en Civiele Techniek zoeken wij twee nieuwe collega’s. De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:

 • Voor de uitvoering van de functie Vakspecialist Civiel bouwkundige werkzaamheden vragen wij een nieuwe collega in het onderhoud van zuiveringen, polder- en rioolgemalen en persleidingen.
 • Voor de uitvoering van de functie van Vakspecialist Civiel cultuurtechnische werkzaamheden vragen wij een nieuwe collega in het onderhoud van kunstwerken in het watersysteem (bv stuwen, dammen, duikers, inlaten, beschoeiingen etc.)