Vacatures

Informatie-coördinator (V&H)

  • Publicatiedatum: 07 januari 2019
  • Sluitingsdatum: 24 februari 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Ben jij onze nieuwe informatie-coördinator?
Als informatie-coördinator bij Vergunningverlening & Handhaving (V&H) ben je gepositioneerd binnen het cluster Beleid en Omgeving. Binnen V&H toetsen wij binnengekomen aanvragen en plannen, zoeken wij samen met initiatiefnemers actief naar de (on)mogelijkheden in hun projecten, zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en gemeenten zich houden aan wetten en regels rond water en waterkeringen.
 
Als V&H willen wij dat onze klanten, zowel intern als extern, optimaal bediend worden. Om dit voor elkaar te krijgen maken wij gebruik van verschillende applicaties. Deze moeten aansluiten op ons werk maar moeten ook de informatie opleveren om onze doelen te bereiken.  Daarnaast staan we voor opgaven om goed aan te sluiten op de veranderde wetgeving rondom de omgevingswet.

Contractmanager

  • Publicatiedatum: 07 februari 2019
  • Sluitingsdatum: 17 maart 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Innovaties en samenwerking met de omgeving zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Kun jij goed samenwerken?
Rijnland werkt in integraal projectmanagementteams (IPM-teams) aan dijkversterkingen, watergebiedsplannen en grote renovaties van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Als contractmanager ben je de schakel tussen techniek en omgeving enerzijds en de markt anderzijds. Je stuurt één of meerdere teams aan met interne adviseurs en een ingenieursbureau en je stemt af met beheerders en onderhouders. Samenwerken is essentieel.
 

Adviseur Waterveiligheid

  • Publicatiedatum: 12 februari 2019
  • Sluitingsdatum: 03 maart 2019

Adviseur Waterveiligheid  
Rijnland is op zoek naar een specialist op het gebied van waterveiligheid. Dit om het watersysteem nog beter beheersbaar te maken. Heb jij de kennis en kunde in huis om keringen goed te onderhouden en weet je dit samen met de collega’s van beleid en onderhoud zodanig te combineren, dat er een gezamenlijk draagvlak ontstaat om onze keringen te beheren en beheersen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Watersystemen
De afdeling Watersystemen houdt zich bij uitstek bezig met de kerntaken van een waterschap. Operationele taken zoals het beheren, bedienen en onderhouden van watersysteem-technische werken. Hieronder vallen waterkeringen, gemalen en watergangen.

Functioneel Beheerder Ultimo

  • Publicatiedatum: 31 januari 2019
  • Sluitingsdatum: 10 maart 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Ben jij altijd op zoek naar de juiste oplossing?
Als Functioneel Beheerder Ultimo bij het team Ontwerpen en databeheer ben je gepositioneerd binnen het cluster Realisatie en Onderhoud. Het cluster is o.a. verantwoordelijk voor het in stand houden van de Rijnlandse installaties ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Binnen het cluster worden verschillende applicaties gebruikt waarvan Ultimo  het onderhoudsbeheerssysteem is.
 

Medewerker Servicepunt

  • Publicatiedatum: 12 februari 2019
  • Sluitingsdatum: 10 maart 2019

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
De ICT organisatie binnen Rijnland levert haar diensten zowel aan het Hoogheemraadschap van Rijnland als aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het team is volop in beweging en probeert de diensten steeds professioneler aan de klanten aan te bieden.
Als medewerker Servicepunt maak je onderdeel uit van het team Automatisering en ben je mede verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze 1200 eindgebruikers van de beide waterschappen.
Heb jij een stevige ICT basis en ben jij als professional in staat om onze interne klant op klantvriendelijke wijze te helpen met allerhande vragen en problemen? En ben jij een teamspeler met gevoel voor eigenaarschap en ondernemerschap? Dan zoeken wij jou!

Ben jij een servicegerichte medewerker met een stevige ICT basis?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van medewerker Servicepunt. Als medewerker Servicepunt ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van 1e lijns meldingen en de juiste verwerking van andere meldingen naar de overige oplosgroepen van de ICT organisatie. Daarnaast draag je zorg voor de uitgave en het beheer van mobile devices en het MD management binnen Airwatch. Je kan deelnemen aan ICT projecten. Je komt zelfstandig met voorstellen voor structurele oplossingen om meldingen te voorkomen. In ons team  gaan we serieus voor het beste resultaat, maar je moet ook wel van een grapje op zijn tijd houden.