Adviseur Kwaliteitsmanagement/Projectmanager implementatie procesgericht werken

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Organisatie
Het betreft een vaste functie in de op te richten Stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid. Deze stafafdeling is één van de drie stafafdelingen (naast Concern control, Bestuurszaken) en rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur.
Met de positionering van kwaliteitsmanagement binnen de beoogde stafafdeling, als sturend proces, is het zaak om alles wat op dat vlak binnen Rijnland gebeurt, te bundelen om overzicht te houden en te zorgen voor borging. De focus zal eerst liggen op het werkend krijgen van de hoofdorganisatie-structuur en de ketens en processen en zal zich later steeds meer kunnen uitbreiden om uiteindelijk de hele organisatie in de scope van dat kwaliteitsmanagement te krijgen.
Dit ga je doen
De functie kent in aanvang twee hoofdonderdelen:

Je geeft leiding aan een project en een projectteam en neemt deel in het project. Het vastgestelde plan van aanpak dient als uitgangspunt. Het project bestaat uit ontwikkelen en implementeren van ‘procesgericht werken en denken’ bij Rijnland. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het vastleggen van huidige (werk)processen in de procestool Mavim, het opleiden van proceseigenaren en andere Rijnlanders, het opleiden van auditors, en het laten leven van procesgericht werken. Je zorgt voor afstemming met concern control. Je geeft als projectleider leiding aan het projectteam, maar werkt ook zelf mee aan de uitvoering van het project. Je voert het overleg met de opdrachtgever, en bent in de organisatie het boegbeeld van het project. Je zorgt voor een goede overdracht van de projectresultaten naar de betreffende functionaris in het kwaliteitsteam.

Het opzetten van kwaliteitsmanagement als sturend proces in de organisatie in nauwe afstemming met de lijn, het resultaatmanagement en concern control. Je rapporteert aan het hoofd Stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid.

Dit heb je in huis
 • Je kunt een verandering organiseren en tot stand brengen en je weet mensen mee te krijgen in het denken in kwaliteits- en risicomanagement. Dit kun je onderbouwen met recente voorbeelden;
 • Je hebt kennis van de business proces management tool mavim, of bent bereid deze op te doen;
 • Je bent bekend met kwaliteitssystemen en meetinstrumenten en kunt deze in een overheidsorganisatie toepassen;
 • Je hebt ervaring met het werken in overheidsorganisaties;
 • Je hebt ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen binnen overheidsorganisaties;
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement en relevante wet- en regelgeving;
 • Je hebt een duidelijke visie op hoe je processen en kwaliteit meetbaar maakt binnen een organisatie en je weet hoe je waarde toevoegt. Daarbij stel je de klant/opdrachtgever/eindgebruiker centraal en houd je de organisatie scherp;
 • Je beschikt over bewezen HBO werk- en denkniveau.
Hier mag je op rekenen
 • Een salaris van minimaal € 3.511,00 en maximaal € 4.922,00 bruto per maand (Salarisschaal 11) bij een fulltime dienstverband (36 uur); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon;
 • Ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken;
 • Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week;
 • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden.