Afstudeeropdracht 'Het Nieuwe Baggeren'

Aanleiding
Het baggeren van watergangen in Nederland gebeurt anno 2020 nog behoorlijk traditioneel. Rijnland wil hier graag een verandering in aanbrengen door vooral met nieuwe meettechnieken het voorbereidingsproces te versnellen en meer verantwoordelijkheid aan de marktpartijen over te laten. Wij zijn op zoek naar drie enthousiaste afstudeerders die in een teamverband maar met een eigen taakveld (Techniek, Contract of Omgeving) ons gaan helpen met deze zoekvraag. De impact die deze zoekvraag oplevert wordt voor omgeving en markpartijen écht anders.

Hoe doen we het nu dan?
Rijnland heeft 12.000 km watergang te onderhouden. De jaarlijkse baggerscope zal ca. 500km/jaar bedragen, maar zal nog in omvang toenemen. Deze scope wordt voorbereid en uitgevoerd door een IPM-team bestaande uit een vijftal verschillende rolhouders met een eigen takenpakket. De voorbereiding kenmerkt zich door het doen van veel onderzoeken (inpeiling baggerhoogte, bemonstering kwaliteit waterbodem, asbest- en historisch onderzoeken en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Dit zijn allemaal tijdrovende onderzoeken die meer dan een jaar in beslag nemen. Na deze onderzoeken wordt een bestek opgesteld dat wordt aanbesteed om te worden uitgevoerd. In die uitvoering hebben we te maken met belemmeringen als gevolg van Flora- en Faunawet, temperatuur van het water in de zomer, ijs in de sloten in de winter. De mogelijkheden om te baggeren zijn daardoor beperkt. Afhankelijk van de kwaliteit van de bagger wordt deze op de kant gezet, in depots gezet of afgevoerd. Door de uitpeiling (bodemdiepte) te vergelijken met de inpeiling wordt er afgerekend met de opdrachtnemer.
Wat vragen wij?
De afstudeeropdracht zal plaatsvinden voor een periode van minimaal een half jaar en start bij voorkeur per januari/februari 2020. Je zal komen te werken in een team van een aantal andere studenten en waar nodig worden ondersteund door de rolhouders van het IPM-cluster. Die rolhouders die verantwoordelijk zijn voor “techniek”, “contract” en “omgeving” zijn op zoek naar andere methoden van voorbereiding, vermarkting en benadering van stakeholders om deze jaarlijkse scope te kunnen uitvoeren. Wat we van jullie vragen is een haalbaarheidsadvies, een advies met steekwoorden als “samenwerken, sneller, efficiënter, duurzamer, innovatiever, circulaire economie maar vooral out of the box-denken”.
Wat bieden wij?
Je komt in een leuk projectteam van 12 personen en we kunnen desgewenst een adviesbureau en/of aannemer inschakelen om ondersteunend werk te kunnen laten uitvoeren. Je leert je werk te managen, met de stakeholders te communiceren, over de grenzen van Rijnland te kijken (gluren bij de buren), te overleggen met de Hoogheemraad, nieuwe technieken te bedenken en mogelijk uit te werken etc., etc.,

Wat breng jij mee?
Wij zijn op zoek naar studenten die ons kunnen ondersteunen in de uitvoering van het onderzoek en het opstellen van een advies. Wij zijn met name op zoek naar HBO studenten met een studierichting in Civiele Techniek, Watermanagement, Bedrijfskunde of Communicatiewetenschappen. Je hebt lef, bent zelfstandig en gemotiveerd en je wilt graag bijdragen aan dit unieke afstudeeronderzoek. Daarnaast vind je het geen probleem om met meerdere studenten in teamverband te werken.
it krijg je ervoor terug!
De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden op locatie van het hoofdkantoor in Leiden, maar gedeeltelijk werken op andere locatie behoort ook tot de mogelijkheden. Om te komen tot een goed advies kunnen jullie gebruik maken van in te huren diensten van adviesbureaus.
Voor je werkzaamheden bij het Hoogheemraadschap ontvang je een vergoeding.
Deze bedraagt € 550,00 bruto per maand. Ook worden je reiskosten vergoed, mits je niet in het bezit bent van een ov studentenkaart.

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland sta je midden in de samenleving. Bij ons werken we met plezier aan afwisselende projecten in de hele watercyclus. We staan voor kennis en groei. We houden van aanpakkers en stellen ontwikkeling centraal, dat komt de groei van ons bedrijf ten goede. Het aantal interessante projecten neemt toe en Rijnland professionaliseert in de dynamische waterwereld, ook over de landsgrenzen. Je maakt dan deel uit van die organisatie.
En vergeet niet: jullie advies kan baanbrekend zijn in de wereld van baggeren!

Nieuwsgierig?
Heb je vragen over deze opdracht of over stages bij Rijnland? Neem dan contact op met Jacob Wijbenga. Je kunt hem mailen op stage@rijnland.net (onder vermelding van baggeropdracht, of bel hem anders op 06 -21 58 54 36.