Directeur

Rijnland zoekt een directeur!

“Water, bron van ons bestaan. Leven in Rijnland is samenleven met water. Rijnland zorgt voortdurend dat we samen met water veilig en gezond wonen, werken en recreëren en dat in het meest kwetsbare deltagebied van Nederland. Dat is het bestaansrecht van ons Hoogheemraadschap.”

Voel jij je als een vis in het water in een organisatie met een eeuwenlange geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke opdracht? Wil je een bijdrage leveren aan een organisatie die volop in beweging is? Heb je als directeur natuurlijk gezag en veel ervaring in het sturen op resultaten en processen? Heb jij aantoonbare kennis van of affiniteit met de watersector? Lees dan verder!
 
Wat ga je doen als directeur?
Rijnland heeft een organisatie met ruim 900 bevlogen medewerkers. Rijnland voert haar kerntaken professioneel uit. Deze kerntaken zijn het zorgen voor waterveiligheid, het peilbeheer, het voorkomen van wateroverlast, het zorgen voor voldoende zoet water, het zorgen voor een goede waterkwaliteit en de zuivering van afvalwater.
Maar het werk verandert. De bestuurlijke dynamiek neemt toe en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Het waterbeheer is onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordening, energietransitie, landbouwtransitie, digitale transformatie en de verstedelijkingsopgave. Toenemende periodes van droogte en extreme regenval hebben een impact op de historische taken van het Hoogheemraadschap. Het vraagt van Rijnland een rol als proactieve samenwerker.

Opgave
Duidelijk is dat de organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland volop in ontwikkeling blijft. Speerpunten voor de organisatie zijn de digitale transformatie, een groter omgevingsbewustzijn en de wens om een maatschappelijk verantwoorde overheid te zijn.
Het is in de continue veranderende omgeving vanzelfsprekend dat de kwaliteiten van de huidige organisatie, zoals inhoudelijke professionaliteit en ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden mee ontwikkelen. Hiernaast is het belangrijk de resultaatgerichtheid van de organisatie verder te blijven stimuleren.

De directie bestaat uit een secretaris algemeen directeur (SAD) en een tweede directeur. De SAD is eindverantwoordelijk voor de organisatie, en is de linking pin tussen bestuur en organisatie. De directeur die nu wordt gezocht is het tweede lid van de directie. Jij bent als tweede directeur verantwoordelijk voor het gehele primaire proces.
De afgelopen jaren zijn veel verbeteringen doorgevoerd in met name het resultaat gerichter worden van de organisatie. Daartoe zijn onder andere resultaatmanagers aangesteld. Het is aan jou als tweede directeur om samen met de SAD deze ontwikkeling verder door te zetten.

  Wat vragen we van jou als directeur?
Jij bent een ervaren manager met natuurlijk gezag, die er van houdt om de ambities te realiseren. Je bent authentiek, soepel in jouw functioneren, een verbinder en je bent open en duidelijk in jouw communicatie. Jij bent rolvast en stimuleert anderen om ook rolvast te handelen. Je bent gericht op de ontwikkeling van mens en organisatie. Jouw leiderschapsstijl is delegerend en begeleidend. Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende disciplines en onderdelen van de organisatie en weet de brug tussen bestuur, beleid en de uitvoering soepel te overbruggen. Je hebt leidinggevende ervaring in een bestuurlijke omgeving en hebt kennis van en/of affiniteit met de watersector. Bij voorkeur heb je ervaring met assetmanagement en ben je verantwoordelijk geweest voor het aansturen van grote projecten.

Daarom beschik je over:
  • Leidinggevende ervaring in een bestuurlijke omgeving en kennis van en/of affiniteit met de watersector;
  • Kennis over en ervaring met het aansturen van grote projecten en processen;
  • Een afgeronde WO-opleiding.
En ben je:
  • Een realisator, die resultaatgericht stuurt op doelen en processen;
  • Een ervaren, enthousiaste en samenbindende manager;
  • Bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust;
  • Bedrijfsmatig en mensgericht ingesteld, pragmatisch en daadkrachtig.
Hier mag je op rekenen
  • Een salaris van minimaal € 6.014,- en maximaal € 8.685,- (schaal 16 ) bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur;
  • De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO waterschappen.