Onderhoudsmanager gemalen

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water.
Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd.
Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet om droge voeten te waarborgen?
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol van assetonderhouder. Je komt te werken in de cluster Realisatie en Onderhoud, team Onderhoudsmanagement. Daar werken o.a. 5 assetonderhouders die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor een type asset (zuiveringen, afvalwatertransportsystemen, boezem- en poldergemalen, watergangen en keringen).
De onderhoud teams zijn samen verantwoordelijk voor het in stand houden van de Rijnlandse installaties (assets), waarbij het team onderhoudsmanagement o.a. de onderhoud strategieën, de onderhoudsconcepten, de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en de Standaard Ontwerp Richtlijnen (SOR waarin de functionele en technische eisen waaraan de assets moeten voldoen vastgelegd zijn) opstelt en beheert.
Het team werkt risico gestuurd volgens de principes van assetmanagement met als kapstok het VDM (Value Driven Maintenance) model en kijkt continu naar de toekomst (werkprocessen verbeteren, innovatie, digitalisering, etc…).
Dit ga je doen:
Jij wordt de assetonderhouder verantwoordelijk voor de boezem- en polder gemalen.
De assetonderhouder is het 'geweten' van onze assets. De assetonderhouder is de schakel tussen onderhoud en assetmanagement en kent de technische staat van alle assets die onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

Asset prestaties & staat in kaart brengen 
Je zorgt voor een (steeds meer data gedreven) totale beoordeling van een asset. De assetonderhouder heeft een belangrijke rol in het organiseren dat de juiste technische gegevens worden vastgelegd en er rapportages gemaakt worden.
 • Je draagt zorg voor het tactische onderhoud van de installaties.
 • Je ontwikkelt KPI’s en raadpleegt verschillende informatiebronnen om een compleet beeld te krijgen van de technische staat van de assets.
 • Je stelt analyses op en levert input voor de exploitatie meerjarenplanning  en de begroting.
 • Je coördineert de inzet van vakspecialisten op- en programmeert complex onderhoud.
Lange Termijn Assetplanning opstellen
De assetonderhouder speelt een belangrijke rol in het opstellen van de Lange Termijn Asset Planning (LTAP). Je zorgt dat de LTAP actueel is en dat er aantoonbaar gemaakt kan worden wat de gevolgen zijn om onderhoud/renovatie uit te stellen.
 • Je verzamelt input voor en draagt zorg voor een actuele LTAP.
 • Je ontwikkelt conditie methodieken, en organiseert conditiemetingen en inspecties. Jij draagt bij aan de ontwikkeling van real time monitoring van assets.
 • Je maakt de risico’s en financiële gevolgen van de LTAP aantoonbaar.
 • Je stemt de LTAP af met en geeft advies aan de onderhoudsmanager.
 • Je levert die input vanuit onderhoud binnen assetmanagement.
Rol binnen assetmanagement vervullen
Als assetonderhouder werk je vakdiscipline en afdeling overstijgend. Je draagt pro-actief bij aan het opstellen van business cases en scopes voor (complexe) investeringsprojecten via assetmanagement. 
 • Organiseert dat juiste technische gegevens worden vastgelegd, rapportages gemaakt (kunnen) worden en geïnterpreteerd worden.
 • Neemt input over KPI’s, conditiemetingen en LTAP mee.
 • Zorgt voor input vanuit de afdeling Onderhoud en draagt bij aan het opstellen van scopes van projecten en business cases.
 • Koppelt relevante informatie terug naar de afdeling.
Dit heb je in huis:
De ambitie om onderhoud- en assetmanagement binnen Rijnland verder te professionaliseren:
 • Je beschikt over kennis van onderhouds – en assetmanagement (HBO/WO), of bent bereid je kennis op deze vakgebieden (verder) op te bouwen.
 • Je beschikt over technische kennis van gemalen of soortgelijke installaties.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en bent organisatorisch en communicatief sterk.
 • Jij bent een verbinder: In staat te zijn je in te leven in de belangen van de andere assetrollen en daarin mee te bewegen waar nodig, zonder de belangenbehartiging van je eigen rol tekort te doen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 • Je grenzen kennen als (eind)verantwoordelijke voor de resultaten en weten wanneer je moet delegeren en anderen bij een probleem moet betrekken.
 • Je kan prioriteren, hebt een hoge mate van zelfdiscipline en durft moeilijke zaken bespreekbaar  te maken.
 • Je hebt een heldere manier van communiceren (in woord en geschrift), zowel adviserend als tactisch.
Hier mag je op rekenen
 • Een salaris van minimaal € 3.511,00 en maximaal € 4.922,00 (Schaal 11) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon;
 • Het betreft een aanstelling van 36 uur per week;
 • Ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken.
 • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden;