Tactisch adviseur Bedrijfsbureau Zuiveren - Veiligheid en Milieu

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we ervoor dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Droge voeten en schoon water zijn echter geen vanzelfsprekendheid meer. Rijnland ligt grotendeels onder de zeespiegel en klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
Zoek jij werk dat er echt toe doet?
De 3 zuiveringsteams van het cluster Beheren en Bedienen van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheren 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 85 rioolgemalen en ruim 250 km persleiding. Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
De tactisch adviseur is werkzaam bij het Bedrijfsbureau Zuiveren. Er zijn vier tactisch adviseurs binnen het Bedrijfsbureau, die samen de schakel vormen tussen het beleid en de operatie. De tactisch adviseur die wij zoeken heeft thema's Milieu en Veiligheid in zijn takenpakket. Daarnaast zullen de vier adviseurs elkaars sparringpartner zijn en moeten ze elkaar ook (deels) kunnen waarnemen.
Dit ga je doen
Je houdt je o.a. bezig met:
 • Het coördineren/input leveren van milieu- en veiligheidsaspecten in de afvalwaterketen;
 • Het bewaken, implementeren en borgen van de belangen van Zuiveren binnen het assetmanagement;
 • Het (mede)opstellen van de rapportage Zuiveren voor het bestuur;
 • Het optimaliseren van processen op het gebied van milieu en veiligheid die binnen de interne organisatie de samenwerking beïnvloeden en verbeteren;
 • Contactpersoon van Zuiveren voor stafafdeling SHEQ-IPC (Safety, health, environment, quality, information security, privacy, crisis management).
Deeltaken binnen het thema Milieu zijn o.a.:
 • Contact onderhouden met  handhavers en vergunningverleners van Omgevingsdiensten en Rijnland, omwonenden (klachten);
 • Ondersteuning bieden aan cluster Realisatie en Onderhoud, meestal de Omgevingsmanager, bij wijziging van de installaties van Zuiveren;
 • Beoordelen van voorschriften  uit Wet- & Regelgeving en vertalen naar de installaties in bruikbare werkmethoden;
 • Voorlichting geven aan medewerkers van Zuiveren over Wet- en Regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu.
Deeltaken binnen het thema Veiligheid zijn o.a.:
 • Draagt bij aan  het veilig werken op de zuiveringsinstallaties door kennisoverdracht aan medewerkers;
 • Organiseren RI&E's, oogrondes, houden van toolboxen, verbeteren van het proces werkvergunningen e.d.;
 • Afstemming en overleg met andere organisatieonderdelen en veiligheidskundigen binnen Rijnland.
Dit heb je in huis
 • Afgeronde (of nog bezig met studie) HBO/WO opleiding;
 • Aantoonbare kennis van milieu- en veiligheidswetgeving en weet dit op een goede manier te vertalen naar de praktijk;
 • Kennis over zuiveringsprocessen is een pre;
 • Ervaring binnen de waterschapswereld of een drinkwaterbedrijf is een pre;
 • Je bent resultaatgericht, flexibel, gericht op samenwerking en je hebt overtuigingskracht;
 • Je beschikt over een scherpe blik en een goede antenne voor bestuur, omgeving en organisatie;
 • Je hebt goede adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Hier mag je op rekenen
 • Een salaris van minimaal € 2.817 en maximaal € 4.347 (schaal 10) bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur), met doorgroeimogelijkheden na twee jaar dienstverband (schaal 11); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Een ruime keuzevrijheid door een Individueel Keuze Budget t.w.v. 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een beter pensioen of je kunt het laten uitbetalen als loon;
 • Ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen;
 • Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden.