Technisch Manager

Droge voeten, schoon water
Dat is waar Rijnland voor staat. Samen met zevenhonderd collega’s en de nieuwste technieken zorgen we voor droge voeten in ons gebied. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water. We zuiveren het afvalwater en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater. Klimaatverandering maakt het waterbeheer steeds uitdagender. Samenwerking met de omgeving en innovatie zijn nodig om de taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Onze samenleving verandert. Bewoners en gebruikers verwachten steeds snellere en betere dienstverlening. Watertaken worden steeds vaker samen met, of door burgers zelf uitgevoerd. Kortom, werken bij ons waterschap betekent werken in een dynamische en uitdagende omgeving. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Ben jij een oplossingsgerichte Technisch Manager?
Rijnland werkt met IPM-teams aan projecten om droge voeten en schoon water te realiseren, zoals grote renovaties van awzi’s, dijkversterkingen en watergebiedsplannen. De Technisch manager – lid van zo’n team - voert zijn of haar rol uit met ondersteuning van een aantal technisch adviseurs.

Wij zoeken een Technisch Manager voor het projectcluster “(HWBP) Kunstwerken”.
Dit recent opgerichte projectcluster bestaat uit IPM-team(s) met een groep adviseurs die samen optrekken. Op dit moment speelt vooral de aanpak van een aantal historische sluizen in Gouda , en Spaarndam, die onderdeel vormen van een primaire of regionale kering. Deze projecten vallen onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In Halfweg gaat het om het vergroten van de afvoer door een historisch sluizencomplex . Deze projecten bevinden zich in de verkenningsfase (het komen tot een voorkeursalternatief). Binnenkort wordt in Gouda ook een nieuw dijktraject opgestart.

Uitdaging bij deze projecten is het vinden van technische oplossingen, die passen bij de cultuurhistorische context. Ook draagt de Technisch Manager een  belangrijk steentje bij aan het uniformeren van de aanpak in het net opgerichte projectcluster.
Dit ga je doen
 • je bent verantwoordelijk voor de technische aspecten van voorbereiding, uitvoering en nazorg van waterbouwkundige werken;
 • je bent verantwoordelijk voor  ontwerpen en berekeningen en stelt technische adviezen op samen met je team en betrokken adviesbureaus;
 • je levert technische informatie aan de contractmanager voor het opstellen en controleren van contractstukken zoals RAW en UAV-gc.;
 • in samenspraak met de gebruiker stel je de eisen vast die moeten leiden tot realisatie, gebruik en beheer van het kunstwerk/de kering;
 • je coördineert de werkzaamheden op het gebied van techniek, waarbij je medewerkers binnen het projectteam aanstuurt met als doel het projectresultaat te realiseren binnen de afgesproken kaders (scope, planning, budget, kwaliteit, risico’s, informatie en organisatie);
 • je draagt zorg voor tijdige afstemming met partijen als: adviesbureaus, aannemers, gemeente en particulieren. Hierbij rapporteer je functioneel aan de integraal projectmanager.
Dit heb je in huis

Kennis:
 • een civieltechnisch/waterbouwkundige achtergrond (HBO/WO) met meer dan 5 jaarervaring met de bouw of renovatie van (historische) sluizen in primaire of regionale keringen;
 • 1 tot 3 jaar ervaring in het leidinggeven aan technische teams. Constructieve kennis (geotechniek/beton/staal);
 • kennis van en ervaring met SE (Systems Engineering) en risico gestuurd werken;
 • ervaring met betrouwbaarheidsstudies;
 • kennis van het WBI en leidraden voor beoordeling en ontwerp van constructies in waterkeringen.
Competenties:
 • stuurt met enthousiasme het technisch team aan;
 • helicopterview;
 • gestructureerde aanpak, goed analytisch vermogen;
 • oplossingsgericht
 • organisatie-sensitief: goede afstemming met andere afdelingen binnen Rijnland en uiteraard met de andere leden van het IPM-team is zeer van belang (vertaler);
 • gevoel voor humor/relativeringsvermogen Overtuigingskracht geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Hier mag je op rekenen
 • een salaris van minimaal € 3.511,00 en maximaal € 4.922,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur); het uiteindelijke salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • een ruime keuzevrijheid door ons Individueel Keuze Budget ter waarde van 20% van het totale salaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, bouwen aan een (nog) beter pensioen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon;
 • het betreft een 36-urige werkweek;
 • ruimte om de invulling van je werktijden te bepalen en om deels thuis te werken;
 • aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en ruime opleidingsmogelijkheden.